Fakta: Vanliga sorgereaktioner

20 november 2006 Lästid: 3 min
En ung kvinna med sorgsen blick.
Det första en sörjande upplever är en känsla av bedövning. Det som hänt är alltför smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in och bearbeta det på en gång.

Foto: Cecilia Elander

Det finns inga strikta faser man går igenom vid sorgbearbetning. Sorg beskrivs bäst som ett flöde av känslor som böljar fram och tillbaka. Däremot finns det upplevelser som är vanliga hos sörjande.

Svenska institutet för sorgbearbetning beskriver dem så här:

Att känna sig bedövad

Det första en sörjande upplever är en känsla av bedövning. Det som hänt är alltför smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in och bearbeta det på en gång.

Koncentrationssvårigheter

Sörjande tänker mycket på förlusten och kan därför ha svårt att minnas alldagliga saker och ha svårt att koncentrera sig.

Humörsvängningar

Det är vanligt att pendla mellan olika känslolägen. Från att ha varit ledsen kan den sörjande plötsligt känna sig upprymd. Känslorna är dessutom starka. Ofta kan man uppleva motstridiga känslor, till exempel en lättnad över att en älskad inte längre lider av sin svåra sjukdom samtidigt som det finns en förtvivlan över att han eller hon inte längre finns i livet.

Ofta kan man uppleva motstridiga känslor, till exempel en lättnad över att en älskad inte längre lider av sin svåra sjukdom samtidigt som det finns en förtvivlan över att han eller hon inte längre finns i livet.

Vredesutbrott

Att vara lättstött och irriterad är inte ovanligt bland sörjande, även om långtifrån alla reagerar med ilska. Ena stunden vill man ha många människor i närheten, i nästa ögonblick stöter man bort dem. Utbrotten beror på den psykiska anspänningen och upplevelsen av frustration kring det som hänt. Det är då viktigt att inte döma, utan istället vara tolerant och visa förståelse. Det brukar i sin tur leda till att den underliggande sorgen kommer fram.

Förändrade matvanor

Känslostormen påverkar hungerkänslorna och kan leda till brist på aptit eller tvärtom. Det förekommer att en sörjande pendlar mellan dessa.

Oregelbunden sömn

En period av sömnsvårigheter kan följas av en annan period då man i stället sover extremt mycket. Medicinering och ångestdämpande medicin bör användas restriktivt eftersom det kan medföra att det normala sorgearbetet försenas.

Energiförlust

Tankar och känslor slukar mycket energi. Sörjande berättar ofta om en väldig trötthet som inte går att sova bort. Den ursprungliga energin och livslusten finns helt enkelt inte, vilket i sig kan upplevas som en förlust.

Källa: Svenska institutet för sorgbearbetning.

Artiklar: Så gör andra

Text: Mette Lagergren