En panel med experter diskuterade ett nationellt centrum för arbetsmiljö. Från vänster Nedjma Chaouche, moderator, Lydia Kwak, KI, Karin Fristedt, SACO, Charlotte Hall, SBU, Peter Allebeck, Forte, Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring och Ned Carter från SKL.

Foto: Åsa Hammar

Dialog om nationellt centrum för arbetsmiljö

Ett nationellt centrum för arbetsmiljö utreds just nu på uppdrag av regeringen. Den 29 september arrangerades ett seminarium där svenska och utländska arbetsmiljöexperter fick diskutera hur ett sådant centrum skulle kunna se ut.

Statistik, forskning, vägledningar och riktlinjer – Norge, Danmark, Holland och Storbritannien är några av de länder som satsat på att samla och sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa.

Till seminariet hade utredaren Maria Stanfors bjudit in företrädare från arbetsmiljöinstitut i dessa länder. Arrangemanget genomfördes i AFA Försäkrings lokaler i Stockholm.
I Norge och Holland finns statliga institut med uppdrag att samla och sprida statistik, utifrån statliga databaser.

Det holländska institutet följer också trender, identifierar risker och visar på sambandet mellan bra arbetsvillkor och hälsa.

– Vi är inte ett renodlat statistikcenter, och inte ett forskningsinstitut, utan lite av båda, sade Wendela Hooftman, forskare på institutet.

I Storbritannien finns NICE, National Institute for health and Care Excellence. De tar fram kunskapssammanställningar och utvecklar vägledningar om arbetsmiljö och hälsa.

Kampanjer för arbetsmiljö

Danmark är kanske det västland som har det mest utvecklade stödet på nationell nivå till arbetsplatser. Videncenter for arbejdsmiljo arbetar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. De samlar in och förmedlar forskning och goda exempel på verksamheter med bra arbetsmiljö.

De bedriver också kampanjer i olika arbetsmiljöfrågor, nu senast en flerårig kampanj om bland annat stress och belastningsskador. Ett mobilt team har besökt omkring 1800 arbetsplatser i samband med kampanjen.

– De mobila teamen är det som haft bäst effekt hittills, vad gäller hur många vi har nått, sade Hannah Maimin Weil, chef för centret.

Gör forskningen mer tillgänglig

I samband med presentationerna fick svenska experter på arbetsmiljö kommentera och reflektera över vad ett svenskt center skulle kunna göra.

En del av uppgiften för ett nytt center handlar om att samla statistik om arbetssjukdomar och arbetsskador orsakade av arbetet. Idag är den statistiken uppdelad på Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring, och statistiken visar dessutom olika delar av verkligheten.

Caroline Höglund från Försäkringskassan diskuterade möjligheten att publicera statistiken samlad även i Sverige.

– Det behöver vi skapa juridiska förutsättningar för, sade hon.

Svensk arbetsmiljöforskning behöver bli mer tillgänglig, och det kan bli en viktig uppgift för ett nationellt center, menade Karin Fristedt, utredare på SACO.

– Den som till exempel funderar på att införa ett aktivitetsbaserat kontor ska ha lätt att få tag på forskningsbaserat och relevant material om vad de ska tänka på då, sade hon.

Tidigare fanns Arbetslivsinstitutet som lades ner år 2008 av den dåvarande alliansregeringen. Den här gången måste det bli ett institut som alla parter är överens om, menade flera av experterna.

– Vi vill ha ett institut och en stabil finansiering som finns kvar över flera mandatperioder, sade Sten Gellerstedt, utredare på LO.

Vill ha en dialog

Utredaren Maria Stanfors var nöjd med seminariet.

– Det här seminariet, och ett liknande i oktober, har vi för att vi vill få en dialog med intressenter. Men vi har förstås löpande kontakt med de här grupperna. Vi har också en referensgrupp med arbetsmarknadens parter, och en expertgrupp med företrädare för berörda departement, säger hon.

Det finns redan flera institutioner i Sverige som ansvarar för olika delar av arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket, SBU och de arbets- och miljömedicinska klinikerna är några av dem.

Andra är forskningsråden Forte och Vinnova, parternas arbetsskadeförsäkringsbolag AFA Försäkring, och parternas föreningar Suntarbetsliv och Prevent. Dessutom pågår mycket arbetsmiljöforskning på universitet och högskolor runt om i landet.

– Så det finns mycket kunskap och en struktur för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Men det upplevs ofta som splittrat och fragmentiserat. Tanken med ett nationellt center för arbetsmiljö är att samla, samordna och stärka kunskapen på området. Det kan i förlängningen leda till en bättre arbetsmiljö.

Under våren har Maria Stanfors tillsammans med sekreterarna Carin Håkansta och Karin Hermanrud gjort en grundlig inventering av olika institutioner och deras uppdrag och verksamheter. Nästa steg blir att forma förslag till vad ett nytt center ska göra, var det ska vara placerat, hur det ska finansieras. Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 31 mars.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 04 oktober 2016

Senaste artiklar

5 avstämningar som minskar stressen

På en kirurgavdelning med akutvård händer mycket snabbt. Avdelning 6 vid Ljungby lasarett motar jobbstressen med kommunikation. Fem sorters avstämningar under varje arbetspass minskar stresspåslaget och ökar sammanhållningen. Avdelning 6…

Chefen som praktiserar med medarbetarna

Anna Cederqvist är en kommundirektör som vill ha närkontakt med medarbetarna. Därför praktiserar hon ungefär två dagar i månaden i någon av kommunens verksamheter. Putsa fönster, bädda sängar och svara…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

två undersköterskor i arbetskläder hjälper en gammal kvinna att sätta sig i sin stol, i hemmiljö.

Så flyttar ni personer säkrare

Många inom vård och omsorg lyfter och vänder på patienter och brukare varje dag. Jobba gemensamt med säkerheten, och låt...