Personuppgiftsbehandlingar i Suntarbetslivs webbtjänster

I Suntarbetslivs webbtjänster behandlas i vissa fall personuppgifter. Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera eller kopplas till en person är personuppgifter, tex namn, foto, adress etc.

Ändamålen med behandlingarna kan du se nedan angivet för respektive tjänst. Suntarbetsliv använder aldrig dina uppgifter i kommersiellt syfte och följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd.

Läs mer i Suntarbetslivs integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling i tjänsten prenumeration av nyhetsbrev

Vid användning av tjänsten för nyhetsbrev lagrar och behandlar Suntarbetsliv din e-postadress för att kunna skicka e-post med nyhetsinformation till dig. Lagringen bygger på den rättsliga grunden samtycke och sker i systemet Ungapped som agerar personuppgiftsbiträde till Suntarbetsliv.

Läs mer om hur Suntarbetsliv följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd i Suntarbetslivs integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling i tjänsten för beställning av material

Vid användning av tjänsten för beställning av material från Suntarbetsliv behandlar och lagrar Suntarbetsliv dina personuppgifter för att kunna leverera materialet till dig samt uppdatera dig om leveransstatus eller vid händelse om leveransfrågor. Uppgifterna kan också komma att användas för att kontakta dig i utvärderingssyfte för verktygen Vård i annans hem och FAS Dialogverktyg. Yrkesuppgifterna roll och typ av organisation samlar vi in för att öka kännedom och kunskap om vår målgrupp.

Läs mer om hur Suntarbetsliv följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd i Suntarbetslivs integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling vid insamling av målgruppskontakter

I våra verktyg har vi löpande pop-up enkäter där vi söker personer som vill delta i olika utvärderingar för att hjälpa oss att utveckla våra verktyg. Om du väljer att besvara en sådan enkät samlar vi in din e-postadress, telefonnummer, namn, yrkesroll och organisation. Personuppgifterna används för att kunna ta kontakt med dig och för att få en bild av vilka som använder våra verktyg. E-postadress, namn och telefonnummer lagras enbart så länge som utvärderingen äger rum. Efter utvärderingen lagrar vi fortsatt information om yrkesroll och organisation.

Läs mer om hur Suntarbetsliv följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd i Suntarbetslivs integritetspolicy

Kontakt

Vid frågor kan du kontakta ansvarig för integritetsskyddsfrågor på Suntarbetsliv genom att skicka ett mail till [email protected].