Forskaren Tomas Backström ska undersöka om ledarstilen team coaching kan leda till att medarbetarna mår bättre på jobbet.

Foto: Jonas Bilberg

När chefen coachar teamet till bättre hälsa

Kan en chef leda sina medarbetare som ett lag till bättre hälsa och ökad effektivitet? Det ska Tomas Backström och hans forskargrupp ta reda på.

– Vi ska genomföra projektet på två arbetsplatser. Där ska vi jobba med flera team, ungefär 200 medarbetare och 20 chefer, säger Tomas Backström, professor i innovationsteknik på Mälardalens högskola.

– Cheferna ska få lära sig team coaching och de ska få lära sig psykosocial säkerhetskultur. Sedan ska de få använda sig av sina nya kunskaper för att förändra den psykosociala säkerhetskulturen i sina grupper.

Begreppet psykosocial säkerhetskultur är ganska nytt. Tomas Backström berättar att tanken bakom begreppet är att det psykosociala klimatet på en arbetsplats påverkar kraven som ställs på de anställda och resurserna de har för att utföra sina uppgifter. Vilket i sin tur påverkar medarbetarnas hälsa och effektivitet på arbetet.

– I det psykosociala hälsoklimatet ingår hur ledningen stödjer och engagerar sig i arbetstagarna. Hur man prioriterar, hur mycket de anställda får medverka i arbetets utformning och i förändringar och hur bra kommunikationen fungerar, säger han.

– Det påverkar ju hur det är att utföra arbetet och leder till förändringar i hur arbetet utförs. Och det kan leda till att kraven sjunker. På samma sätt som om man får mer resurser och socialt stöd för att utföra arbetet så ger det en ökad känsla av att arbetsplatsen är ett bra och rättvist ställe att jobba på.

Populär metod i både offentlig och privat sektor

Ledarstilen team coaching har många nog hört talas om. Namnet på metoden ger associationer till idrottsvärlden och man kan ana att det går ut på att leda medarbetare som ett lag mot ett gemensamt mål. Men hur går det egentligen till?

– Team coaching innebär att chefen leder medarbetarna i gruppsamtal, coachar samtalet. Det är en process där arbetstagarna, teamet, själva tittar på vilka problem man har på arbetsplatsen, vad det finns för lösningar och hur man ska gå vidare, säger Tomas Backström.

– Med chefen som stöd tittar man på vilka mål man vill försöka uppnå. Det är inte så att chefen säger att det här målet ska vi ha, det här är den bästa lösningen på ett problem. Chefen coachar gruppens samtal så att gruppen själv kommer fram till bra slutsatser.

Benämningen “att coacha” en grupp har använts i Sverige åtminstone sedan 80-talet. Idag är team coaching en vanlig ledarmetod inom både den offentliga sektorn och näringslivet. Tomas Backström och hans forskarkollegor ska genomföra sitt projekt på företagen Volvo Construction Equipment i Eskilstuna och Scania i Södertälje. Men de hade lika gärna kunnat göra det i kommuner eller landsting.

– Det finns ingen branschtillhörighet när det gäller team coaching eller psykosocial säkerhetskultur. Det är något som finns överallt i arbetslivet. Den offentliga sektorn är ju till exempel hårt drabbad när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger han.

– Nu råkar det vara så att de som blev intresserade av vårt projekt och blev våra samarbetspartners är industrin. Annars kunde vi lika gärna ha genomfört projektet inom offentlig verksamhet.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi har en tro på att om man får ett bra samarbetsklimat, vilket vi tror att det här kommer att leda till, så påverkar det hela arbetsplatsen. Så förutom arbetstagarnas psykosociala hälsa kan såväl deras fysiska hälsa som deras arbetsresultat och innovationsförmåga förbättras. Det finns mycket forskning som visar att allt liksom hänger ihop, säger Tomas Backström.

– Om man får de anställda engagerade och motiverade, får till ett bra socialt stöd mellan medarbetarna, så ökar deras förmåga att göra ett bra jobb och utveckla sitt arbete. Så vi hoppas på en vinna-vinna-situation på de båda arbetsplatserna. En långsiktig uthållighet hos både arbetstagare och företag.

Vilken kunskap tror du att ni kommer få fram?
– Ja, det handlar ju om att försöka utveckla förståelsen för den här modellen. Är det så att team coaching kan leda till ett bättre psykosocialt säkerhetsklimat? Och är det så att ett bättre psykosocialt säkerhetsklimat i så fall leder till ökad hälsa och bättre arbetsresultat? säger han.

– Vad kan det i så fall bero på, vad är det för mekanismer bakom det här? Det är de sambanden vi vill studera och bättre beskriva och förstå.

Hur kan chefer och skyddsombud ha användning av era resultat?
– Förutom att ha med resultaten i utbildning av chefer har vi en tanke om att skriva en handbok i hur man jobbar med team coaching och den psykosociala säkerhetskulturen. Vi vill beskriva vad vi har lärt cheferna i det här projektet och vad vi har lärt oss när vi har genomfört det. Tanken är att man ska kunna använda sig av de här metoderna efter att ha tittat i vår bok, och det kan ju chefer ha användning av, säger Tomas Backström.

– För skyddsombud kan boken bli en möjlighet att argumentera för att ett bra klimat på arbetsplatsen och kanske ett annat ledarskap leder till förbättringar för både arbetstagare och arbetsgivare. Jag ser det som att allting hänger ihop, så får vi till ett bra klimat på arbetsplatsen blir vi en bättre arbetsmiljö för varandra.

Inlägg taggat med:

Text: Adam Fredholm, 30 augusti 2016

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?