Kompetensutveckling under hela arbetslivet

En av åtta friskfaktorer handlar om att ta tillvara medarbetares kompetens och kunskap, uppmuntra lärande kollegor emellan och på så sätt skapa en mer lärande organisation.