Forskningen bakom friskfaktorer på jobbet: intervju med Eva Vingård

I Studio Friskfaktor intervjuas Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet, om friskfaktorer på jobbet. Det var i början av 2000-talet som forskare funderade på vad det är som gör att folk håller sig mer friska på vissa arbetsplatser jämfört med andra. Det blev utgångspunkten för ett stort forskningsprojekt som utmynnade i de friskfaktorer som nu används i arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser.