Det här är friskfaktorer

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Forskare kom fram till ett antal friskfaktorer eller tillstånd i en organisation som bidrar till god arbetsmiljö. När de används aktivt, systematiskt och långsiktigt finns stor chans vi mår bra, presterar väl och att sjukfrånvaron är lägre. Att arbeta med friskfaktorer i fokus är utvecklande för verksamheten.