Chefoskopet: så utvecklar Bollebygd sina chefers arbetsmiljö

Film om hur chefer, skyddsombud och medarbetare i Bollebygd arbetar med Chefoskopet. De upptäcker att när chefers arbetsmiljö förbättras så blir det bättre för alla.