Ökad stress och bristande resurser - det är den viktigaste förklaringen till att så många barnmorskor upplever sig ligga i riskzonen för att bli utbrända, enligt en enkätundersökning bland Sveriges barnmorskor.

Foto: Elisabet Omsén/TT

Bättre för barnmorskor med nya sätt att arbeta

Var tredje barnmorska är på väg att bli utbränd och lika många funderar på att lämna yrket. Det visar ny forskning. På förlossningskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg har stressen minskat något, efter en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Charlotta Ek är barnmorska vid förlossningskliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg och har inte haft många ”normala” arbetspass sedan semestern.

– Patientrycket är högt och när det klumpar ihop sig hinner vi varken äta lunch eller ta rast. Med tiden tappar man proportionerna och glömmer hur det borde vara. En lugn dag på jobbet betyder numera att alla har fått äta lunch. Utan att flertalet av oss arbetat många dubbelpass skulle sommarbemanningen aldrig gått ihop.

För att komma tillrätta med den ansträngda arbetssituationen gjorde avdelningen tillsammans med läkarförbundet våren 2012 en anmälan till Arbetsmiljöverket. Från förlossningsenheterna tog man bland annat upp problem med långa pass, övertid och hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket ställer krav

Arbetsmiljöverket svarade under hösten 2012 med att ålägga sjukhuset en rad åtgärder för att säkra en god arbetsmiljö. För att lösa problemet med uteblivna raster förstärkte arbetsgivaren bemanningen med en rastavlösare som arbetar mellan klockan 10 och 19. När trycket på verksamheten är extra stort, som under hela semesterperioden, har avlösaren fått gå in och täcka luckor i det ordinarie schemat.

För att anpassa arbetsmängden och minska arbetsbelastningen har arbetsgivaren bland annat infört en ny organisation, nya scheman och nya arbetssätt. Till exempel sker numera koordineringssamtal mellan enheter och sjukhus klockan 07.00 varje morgon. För att ytterligare jämna ut arbetsbelastningen har två förlossningsplatser och fem BB-platser fört över från Östra till Mölndals sjukhus.

– Budgeten måste styra verksamheten men målet är att kombinera hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö för all personal, säger Henrik Almgren som är verksamhetschef för kvinnosjukvården på tre sjukhus i Göteborg och har sammanfattat ledningens åtgärder till Arbetsmiljöverket.

Forskning belägger barnmorskornas upprop

Barnmorskornas arbetssituation har uppmärksammats stort sedan Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund skrev i tidskriften Jordemodern om det ”otacksamma” arbetet som koordinator på en förlossningsklinik under sommaren.

Texten avslutades med uppropet ”Nu får det vara nog!” vilket inspirerade barnmorskor i Stockholm att bilda den slutna facebook-gruppen Nu är det nog. Sedan dess har uppropet spridit sig över landet och gruppen omfattar i dag – ett år senare – 1347 barnmorskor och andra som vill diskutera arbetsmiljö och förutsättningar för en god och säker vård.

Att barnmorskornas arbetsmiljö är hårt ansträngd visar också resultaten av en enkätstudie av Ingegerd Hildingsson, barnmorska och professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet. Hon har gjort studien baserad på ett utskick till tusen slumpmässigt utvalda medlemmar i Svenska barnmorskeförbundet. Frågorna ställdes före den mediala uppmärksamheten, och barnmorskorna är verksamma över hela landet.

Med hjälp av ett frågeformulär har barnmorskor skattat tecken på utbrändhet enligt mätinstrumentet Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Av de cirka hälften som svarade visade en tredjedel (184) tecken på utbrändhet, varav en stor andel på grund av arbetet med patienterna. Ett svar som förvånade Ingegerd Hildingsson:

– Den klientrelaterade utbrändheten var högre än vad som vanligtvis rapporteras i andra studier som använt samma instrument. När det gäller utbrändheten var ökad stress och bristande resurser den starkaste förklaringsfaktorn.

Studien visar också att barnmorskor som inte fyllt 40 år och de som har jobbat färre än tio år i yrket upplever mer press än äldre med längre erfarenhet.

Kärleksfulla möten ger kraft att orka

Bland dem som svarade på enkäten hade en tredjedel övervägt att lämna yrket. Några orsaker var brist på personal och resurser och stress som kan kopplas till utbrändhet. Andra orsaker var konflikter med arbetskamrater eller chefer och oro för framtiden och den egna hälsan.

Barnmorskan Charlotta Ek känner sig personligen inte utbränd, men hon är ofta trött, frustrerad och ledsen över att inte kunna ge den vård hon är utbildad för. På sikt ger det skav i själen.

– Som det ser ut nu kan jag varken arbeta enligt min etiska yrkeskod eller vetenskapligt. All känd forskning visar att kontinuerligt stöd har stor betydelse för att kvinnor föder komplikationsfritt och har en positiv upplevelse. De få dagar jag tillåts arbeta som sig bör, får jag kraft av alla förtroliga och kärleksfulla möten. Men när jag är riktigt trött brukar min 16-åriga dotter säga ”men mamma, det är bara ett jobb, eller?”

Text: Birgita Klepke, 12 mars 2014

Senaste artiklar

Mäter stressnivå för att motverka utmattning

Vem är i riskzonen för att bli sjukskriven för stress? Det går att mäta med verktyget Stress och balans. Vindelns kommun har använt mätverktyget för att se vilka som kan…

Han får avlastning med hjälp av Chefoskopet

Till hösten får rektorn Jonas Hällström stöd av en biträdande rektor. Hans chef tog hjälp av Chefoskopet för att lyfta rektorernas behov av avlastning i Lomma kommun. – Det händer…

Ny teknik för närvarokontroll spar lärartid

Vilka elever är närvarande? Vilka är det inte eller kommer sent? Det kontrollerar och registrerar lärare varje lektion. Avancerad teknik med ansiktsigenkänning skulle kunna göra det åt dem och spara…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?