Foto: Therése Svenberg/ Borås Högskola

Det lönar sig att minimera risken för avundsjuka

Att känna avundsjuka när en kollega blir befordrad eller får högre lön är vanligt, visar en studie från Borås högskola. “Det är viktigt att ledningen hjälper till att minimera risken för avund”, säger Nina Korvela som gjort studien.

Avundsjuka anses vara en “ful” känsla, menar Nina Korvela, doktorand på pedagogiska institutionen. Därför vill människor inte erkänna att de är avundsjuka.

– Det är en vanlig känsla ute på landets arbetsplatser och såväl organisationer, arbetsgrupper och individer skulle tjäna på att frågan lyfts i högre grad, säger Nina Korvela.

Hon menar att avund är en signal om att någon upplever att något är fel. Och en större öppenhet skulle kunna lösa eller förebygga många konflikter.

Lika kollegor blir mest avundsjuka

Studien är gjort i enkätform. 250 deltagare fick läsa om olika scenarier som alla handlade om bättre lön. Efteråt fick de uppge vad för känslor som uppkom i samband med de olika berättelserna. Resultatet visar att avundsjukan slår till framför allt när någon som vi kan jämföra oss med, till exempel kollegor som är i samma ålder eller har samma typ av arbetsuppgifter, får höjd lön. Men Nina Korvela menar att det kan handla om andra fördelar vi själva inte får del av, exempelvis befordran eller positiv uppmärksamhet.

– Ju större likhet mellan en själv och kollegan desto starkare tenderar känslan av avund bli. Däremot blir vi inte avundsjuka på chefen för att han blir befordrad, eftersom vi inte identifierar oss med honom.

Studien visar att vi blir avundsjuka även om vi tycker att kollegan förtjänat en löneförhöjning. Vi blir glada för den personens skull, men känslan av avund är starkare.

– Om vi inte är medvetna om att vi själva presterat sämre än den andra blir avundsjukan ännu starkare. Dessutom tenderar vi att klä känslan i ord och termer som orättvisa istället för att erkänna att vi är avundsjuka, menar Nina Korvela.

Vänd avundsjukan till motivation

Mest nöjda är personer vars kollegor tjänar precis lika mycket som de själva. Men glädjen minskar när man själv och kollegan får löneförhöjning. Även om man får lika mycket.

– Vi verkar helt enkelt trivas som bäst när det är totalt rättvist och allt är som förr. Förändringar, även om de är positiva både för mig själv och för andra, tycks väcka oro.

Chefens beteende viktigt

För att undvika negativa konsekvenser vid förändringar som inte är alla till godo är det viktigt att organisationen aktivt arbetar för att undvika avundsjuka. Ett sätt är att se till att den som blir utan exempelvis befordran eller löneförhöjning får något annat.

– Det kan räcka med att chefen tänker på att lyfta den personen och dess prestationer lite extra under en period, menar Nina Korvela.

En annan viktig åtgärd är att se till att alla vet vem eller vilka som tar besluten, vad beslutet grundar sig på och varför det är taget.

– Om det är otydligt blir det lätt tissel och tassel i korridorerna och skitsnack bakom ryggen. I värsta fall kan det sluta med mobbning av den man är avundsjuk på.

Att det kan gå så långt beror på att avund till stor del handlar om självkänsla. Man känner sig mindre värd än den som får något, oavsett om det är högre lön, en befordran eller uppskattande kommentarer från chefen. I den avundsjukes ögon bekräftas den andras högre värde.

– Vår självkänsla är en av de aspekter av oss själva som vi försvarar allra mest. Att försöka säga att den andra kanske förtjänade sin nya position eller högre lön kan ofta leda till mer ilska eller mer sorg, säger Nina Korvela.

Avundsjuka som motivation

Om avundsjuka väl uppkommit är det bra om den som är drabbad kan gå till chefen och berätta om sin avundsjuka. Men Nina Korvela menar att det är få som känner att de kan göra det.

– Ett annat alternativ är att ta kontakt med någon utifrån som kan hjälpa till att nyansera situationen. Det är viktigt eftersom konflikter där avundsjuka är involverad är oftast mycket svårlösta.

Att prata med någon annan kan vara en hjälp för att bena ut om det verkligen har har skett en orätt eller inte. Om det har det får man välja om man vill kämpa eller försöka släppa det som hänt. Det är de enda alternativ som finns, menar Nina Korvela. Hon säger också att det hjälper att försöka uppnå rättvisa, även om man inte når hela vägen fram.

– Man har stått upp för sig själv och gjort sitt allra bästa. Det är bättre än att bara låta känslan av orättvisa ligga och gnaga i bakhuvudet utan att man agerar.

Det är också bra att granska sig själv och fundera på om det är något man själv kan förbättra.

– Kanske har kollegan gått någon kurs som har gett en skjuts framåt. Be om att få gå samma kurs. Det går att vända avundsjukan till något positivt och använda den som motivation för att själv utvecklas.

Text: Cecilia Elander, 21 mars 2014