Anette Nybom är utvecklingscoach i Hudiksvalls kommun och stöttar chefer i skolan.

Foto: Marlene Eldsand

Coach stödjer rektorer och andra chefer i skolan

Föräldrar, lärare och överordnade – chefer i skolan måste hantera krav från flera håll. Anette Nybom är utvecklingscoach i Hudiksvalls kommun och hjälper rektorer och andra skolchefer att bli starkare i sitt ledarskap.

– Mitt uppdrag är att coacha och stötta chefer inom lärandeförvaltningen här i kommunen. Rektorer, förskolechefer och verksamhetschefer, säger Anette Nybom.

– Vanligast är att vi träffas och har enskilda samtal. Min funktion är att ställa följdfrågor eller komma med tips, så det är inte ett renodlat coachande. Jag skulle säga att det är en blandning av handledning, coachning och mentorskap.

Anette Nybom har själv en hel del erfarenhet av arbete i skolans värld. Efter att ha börjat sin yrkesbana som socionom utbildade hon sig till lärare och undervisade på mellan- och högstadiet. Därefter arbetade hon som rektor på högstadiet, som förvaltningschef och sedan på skolinspektionen. 2013 beslutade Lärandenämnden i Hudiksvalls kommun att man ville pröva ett nytt grepp och skapade tjänsten utvecklingscoach. Och sedan dess jobbar Anette Nybom med att stödja kommunens skolchefer.

– I början fick jag sälja in idén om coachning. Chefer har ont om tid och de måste bli övertygade om att det verkligen ger dem något om de ska lägga tid på en sådan här sak. Nu är det enklare, jag är etablerad och rektorer och andra chefer tar kontakt med mig på eget initiativ, säger hon.

– Åren innan jag började som coach hade kommunen ganska hög omsättning på rektorer. Naturligtvis har några rektorer, förskolechefer och andra chefer flyttat eller gått i pension sedan jag började, men omsättningen har minskat. Så det kan man väl tänka sig att min coachning har bidragit till.

Brygga för överlämning och avbrott för eftertanke

Alla rektorer och chefer på lärandeförvaltningen i Hudiksvall har möjlighet att få coachstödet. Numera har man inom grundskolan som rutin att alla nyanställda rektorer får träffa Anette Nybom. Det är ett sätt att få till en bra överlämning från den som slutar till den som tillträder.

– Jag hjälper till och agerar brygga för att bytet av chef ska bli så lugnt som möjligt. Det innebär att jag i en serie på tre, fyra samtal medverkar till att den person som tillträder får information om personalfrågor, elevfrågor och utvecklingsfrågor. Sedan är det rätt vanligt att vi har fortsatt kontakt under det första året, säger hon.

– För de som själva vänder sig till mig går stödet till så att vi först upprättar något vi kallar en uppdragsbeskrivning. Personen får fundera ordentligt på varför vi ses och formulera det, kanske vill han eller hon utveckla sitt ledarskap eller få hjälp att driva en process av något slag. Efter ett år utvärderar vi uppdragsbeskrivningen för att se om personen har uppnått sitt mål.

Anette Nybom träffar oftast sina klienter en gång i månaden till en början, och sedan regelbundet men inte fullt så ofta. Varje möte varar en timme eller något längre. Under samtalets gång för hon noggranna anteckningar som blir utgångspunkt för nästa samtal.

– Rektorsyrket och chefsyrket inom barn- och ungdomsverksamhet är inte ett lätt yrke idag. Det är komplext och trycket på personen är högt, så det blir lätt att man springer fortare och fortare utan att stanna upp och ge sig själv tid att tänka efter. Träffarna med mig blir ett avbrott där man faktiskt hinner tänka till, säger hon.

– Om man jämför med chefer i näringslivet så är det ju där väldigt vanligt att ha en mentor eller en coach. Där har man insett att det är ett framgångskoncept att ha ett stöd när man vill utveckla sitt ledarskap eller driva en utvecklingsprocess.

Vilka är utmaningarna i arbetet som coach?
– En utmaning är utveckla sig för att inte fastna i gamla hjulspår. Det handlar om att utveckla sig i sin metodik för att de chefer man möter ska bli stärkta i sina roller. Jag kan inte tala om för dem vad de ska göra, utan det handlar om att föra ett samtal som gör att du som chef hittar lösningar på dina problem, säger Anette Nybom.

det handlar om att föra ett samtal som gör att du som chef hittar lösningar på dina problem

– Den stora utmaningen för mig är att hitta metoder och samtalsformer som gör att jag hela tiden utvecklar det stöd som kan stärka dem. Nyckeln, eller hemligheten, är själva samtalet. Det är svårt att prata med sig själv och få kloka svar, man behöver ofta samtala med någon för att hitta sina svar.

Vilka är dina råd till rektorer och andra chefer i skolan?
– Dels att inte administrera för mycket som många gör, alltså att verkligen prioritera sin tid utifrån vad verksamheten behöver. Och att lita på sitt eget omdöme och handla efter det. Men också att inte vara så otroligt plikttrogen, säger Anette Nybom.

– Rektorer och förskolechefer är ett väldigt plikttroget och flitigt släkte. De har krav på sig från föräldrar, personal, överordnade chefer och från staten. Man måste naturligtvis hålla sig inom ramarna, men man kan inte alltid göra allting som förväntas av en.

Struktur för tankar och verktyg för utveckling

Hege Arola arbetar som rektor på Håstaskolan i Hudiksvall. Det är en skola med 32 anställda och 215 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hon började sin tjänst i januari 2013 och har sedan dess träffat Anette Nybom med jämna mellanrum.

– I början träffade jag Anette en gång i månaden. Då hade hon fått information från den förra rektorn så att jag hade något att utgå ifrån i mitt arbete. Hon kunde ge mig stöd och visste en del om arbetsplatsen som jag kom till, säger Hege Arola.

– Det bästa tycker jag är att jag kan prata om mina planer och hur jag har tänkt lägga upp saker och så ställer hon frågor som får mig att tänka efter. Det hjälper mig att strukturera tankar och ger en färdplan mot ett mål som jag själv har satt upp.

Claes Lindblad började som rektor på Idenors skola i Hudiksvall i augusti 2015. Han har träffat Anette Nybom varje månad sedan starten. Coachsamtalen har varit ett välkommet stöd i arbetet på en skola med 25 anställda och 212 barn från förskolan upp till årskurs 6.

– Det vi pratar mest om är hur man ska driva skolutvecklingen, alltså utvecklingen av undervisningen. Anette är bra på att ge en verktyg för hur man kan tänka i olika frågor. Det gör att syfte och mening i saker blir tydligare, säger Claes Lindblad.

– Som rektor är en av utmaningarna att hitta en väg till att hålla budget och samtidigt ge eleverna det stöd de ska ha. Och personalfrågor är alltid en utmaning, så är det säkert för alla chefer. Med Anette kan jag ta upp saker som jag tycker känns svåra och saker som jag tycker att jag har lyckats med, det har jag stor nytta av.

Inlägg taggat med:

Text: Adam Fredholm, 30 augusti 2016

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...