Rehabkoordinatorn Susanne Olsson, i blommig blus, tillsammans med läkargruppen och de två kvinnliga cheferna på Vårdcentralen Närhälsan i Tidaholm.

Foto: Vårdcentralen Närhälsan.

Samverkan mot ohälsa i Tidaholms kommun

Projektet Upprop för ett friskare Tidaholm startades för att stoppa den ökande ohälsan hos kommunens invånare. Nu minskar sjukskrivningarna också bland kommunens anställda, tack vare samarbetet med vårdcentralen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Det handlar om att hitta ett sätt att arbeta tillsammans för den sjukskrivnes bästa, säger Susanne Olsson, projektledare och rehabkoordinator på vårdcentralen Närhälsan i Tidaholm.

– Man blir ju sjukskriven för att man inte kan arbeta. Ibland kan orsaken vara att personen har andra problem än att han eller hon är sjuk. Därför försöker vi se vad varje person behöver hjälp med för att komma på banan igen.

2013 hade Tidaholm högst sjukpenningtal i landet. Det vill säga flest personer med sjuk- eller rehabiliteringspenning i minst ett år, i förhållande till antalet invånare i arbetsför ålder. Sjukpenningtalet är något som ökar varje år i nästan alla kommuner. Tidaholms kommun har lyckats vända utvecklingen och har nu färre och kortare sjukskrivningar än tidigare.

– Jag och representanter för kommunen och Försäkringskassan började redan 2013 tala om att starta ett samverkansprojekt. 2014 fick vi pengar för att starta Upprop för ett friskare Tidaholm. Varje vecka har vi i projektgruppen haft möten för att organisera samarbetet och se hur vi på bästa sätt kan hjälpa sjukskrivna att komma tillbaka i arbete, säger Susanne Olsson.

– Vi har brutit trenden och är den kommun i Sverige som har fått ner sjukpenningtalet mest. Vi har fortfarande problem med att många är sjukskrivna, men vi jobbar nu aktivt för att människor inte ska gå in i långa sjukskrivningar.

Arbetsgivare som bryr sig om medarbetarna

Upprop för ett friskare Tidaholm riktar sig till alla i kommunen som mår för dåligt för att arbeta. Arbetsgivarna, vårdcentralen och Försäkringskassan försöker tillsammans fånga upp personer som riskerar att bli sjukskrivna en längre tid.

Det gäller att anpassa arbetet efter varje persons arbetsförmåga

– En metod vi har hittat är att vi på Närhälsan tidigt kontaktar arbetsgivaren och frågar om personen trots sina problem kan komma in och arbeta. Det kan handla om andra uppgifter, andra arbetstider eller arbete i en annan omfattning, säger Susanne Olsson.

– Det gäller att anpassa arbetet efter varje persons arbetsförmåga. Kan den som börjar må dåligt diskutera det med sin chef kanske han eller hon inte ens behöver bli sjukskriven. Om det ändå sker gäller det att snabbt titta på möjligheterna att komma tillbaka till arbetet.

Vad kan man som chef göra när medarbetarnas sjukskrivningar ökar?
– Man behöver se över sina sjukskrivningsrutiner och se till att alla medarbetare känner till dem. Har man som rutin att chefen ringer upp medarbetare redan första sjukdagen ska ingen behöva få hjärtat i halsgropen när samtalet kommer. Alla ska känna att det inte handlar om att jaga människor, utan att man faktiskt bryr sig om medarbetarna, säger Susanne Olsson.

– Chefen bör också börja titta på vad orsaken är till sjukskrivningarna. Bakom en frisk arbetsplats ligger ofta ett medvetet arbete med arbetsmiljön. Har en arbetsplats lågt sjukskrivningstal är det ett tecken på att det man gör fungerar bra.

Samarbete är vägen till minskad sjukfrånvaro

Eva Thelin är kommunchef i Tidaholm. Hon berättar att projektet Upprop för ett friskare Tidaholm har bidragit till minskade sjukskrivningar för de 1 200 medarbetarna i kommunen.

– Tidaholms kommun är den största arbetsgivaren i Tidaholm. Så när sjukfrånvaron minskar i hela kommunen är det självklart så att den minskar också hos kommunen som arbetsgivare, säger hon.

– Målet att minska sjukfrånvaron satte vi upp tillsammans med vårdcentralen Närhälsan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det är väldigt glädjande att se att vi genom att jobba tillsammans faktiskt kan nå vårt mål.

Vad har ni lärt er av projektet?
– Vi har lärt oss att det handlar just om att jobba tillsammans och ha förståelse för varandras arbete. Att hela tiden hitta bättre och effektivare sätt att arbeta på. Vi har också konstaterat att det gäller att följa de regler och rutiner vi har för att kunna hitta bra sätt att arbeta med sjukskrivningar, säger Eva Thelin.

– Det är inte hokus pokus. Det handlar om att samarbeta och jobba förebyggande för att få arbetsplatser som vi trivs på.

Inlägg taggat med:

Samverkan
Sjukfrånvaro
Text: Adam Fredholm, 20 juni 2016

Senaste artiklar

Så mätte de sin oro – och gjorde något åt den

Socialtjänsten i Upplands Väsby har mätt oron och annat som påverkar arbetsmiljön för medarbetarna under pandemin. Tillsammans fann sedan medarbetarna och deras chefer lösningarna på mycket av det som var…

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...