Nu får arbets­givaren ett tydligare ansvar för att få tillbaka långtids­­sjuka i arbete. Den nya bestämmelsen är tänkt att stärka sjuk­skrivna personers möjlighet till rehabili­­tering.

– Det här kan underlätta för arbets­givaren att åstad­komma en tidig och bra rehabili­­tering, säger Cyrene Martinsson Waern, ombuds­man på Lärar­förbundet.

Från den 1 juli 2018 införs en ny bestämmelse i Social­­försäkrings­­balken. Arbets­givare blir då skyldiga att upprätta en plan för åter­gång i arbete. Skyldig­heten gäller för anställda som haft en sjukfrån­varo på mer än 30 dagar på grund av arbets­oförmåga, och som kan antas vara från­varande från arbetet mer än 60 dagar.

– Det här är något som de flesta arbets­givare redan gör, så det är inget nytt i sig. Men den nya bestämmelsen förtydligar arbetsgiv­arens ansvar, säger Tina Eriksson, förhand­lare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Gäller också redan sjukskrivna

Ibland är det svårt för arbets­­givare att avgöra om en med­arbetare som varit borta i 30 dagar kommer att fortsätta vara borta i totalt 60 dagar eller mer. I så fall gäller följande:

Skyldig­heten att upprätta en plan för återgång i arbete gäller också med­arbetare som är sjuk­från­varande när lagen träder i kraft. Då behöver planen upprättas senast den 30 september 2018.

Försäkrings­­­kassan kan begära in en sådan här plan för att kunna bedöma arbets­­­förmågan hos en arbets­tagare. Men de kommer inte att begära in alla planer.

Stöd från fackligt håll

Den nya bestämmelsen får stöd av Lärar­förbundet.

cyrene martinsson waern– Arbetsgivaren har ju redan idag ett krav på sig att upprätta en rehabiliteringsplan. Med det nya kravet om att upprätta en sådan plan inom 30 dagar blir det nu förhoppningsvis lättare för arbetsgivaren att göra rätt, säger Cyrene Martinsson Waern, ombudsman på Lärarförbundet.

Forskning visar hur viktigt det är med tidiga och arbetsplats­nära insatser vid sjukfrånvaro, påpekar hon.

– Ju längre du är borta från arbetsplatsen, desto svårare är det att komma tillbaka. Så tidiga insatser är väldigt viktigt.

Kommunals ombudsman Peter Larsson tycker också att den nya bestämmelsen är bra.

– Rehabili­ter­­ingen för långtids­­­sjukskrivna har inte alltid fungerat riktigt. Det här kan förhoppningsvis bli ett stöd för arbetsgivare att skapa en mer arbetsplats­­­nära rehabili­tering.

Mall för rehabilitering

För att underlätta arbetsgiv­ar­nas arbete med en plan har Försäkrings­­kassan skapat en mall, en slags checklista. Mallen är skapad i samråd med sakkunniga från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv och Arbetsgivar­verket.

porträtt på Tina Eriksson, förhandlare på SKL. Blond kvinna med stora svarta glasögon.I mallen finns förslag på vad arbets­givaren kan göra för att stötta en arbets­tagare i att återgå i arbete. De förslag som används där finns i för­arbetet till den nya lagen. De är också sådana som Försäkrings­kassan redan tittar på utifrån rehabiliterings­kedjan. Det berättar Tina Eriksson på SKL. Hon betonar att de här förslagen ska ses just som förslag och att det inte är något krav att arbets­givaren måste prova allihop.

– Arbetsgiv­aren ska naturligtvis överväga förslagen tillsammans med arbets­­tagaren, säger hon.

Senaste artiklar

De lämnar kontoret och jobbar ute

Ha möte under en promenad på lugna gator. Mejla från en gräsmatta. Läsa rapporter på en parkbänk. I Malmö testar medarbetare att göra vissa arbetsuppgifter utomhus. Tvärs över gatan från…

Fler värmeböljor – så förbereder ni er

Årets värmebölja har varit ovanligt lång och intensiv. Sådana varma perioder kommer att bli vanligare i framtiden. Hur ska man handskas med dem? På Alby Ängs vård- och omsorgsboende i…

”Chefoskopet ger oss ett gemensamt språk”

I Skåne har tre kommuner gått samman för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för sina chefer. De tre är först ut att använda Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. – Vi hade pratat…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Malmö testar kontorsarbete utomhus

I Malmö prövar en grupp tjänstemän att lämna arbetsplatsen och jobba utomhus ibland. Påverkar det hälsan och kreativiteten? Ändrar det...