Så använder ni verktyget

Vår arbetsmiljö

Undersök och utveckla tillsammans

Så använder ni verktyget

Vår arbetsmiljö involverar medarbetarna i undersökningen av arbetsmiljön. Det handlar både om att bibehålla det som fungerar bra och att förbättra det som fungerar mindre bra.

I tre enkla steg får ni stöd att tillsammans ringa in vilka arbetsmiljöområden som är viktiga för er att hålla koll på och arbeta vidare med.

Din uppgift som samtalsledare är att leda arbetet med undersökningen och stötta medarbetarna i frågor och diskussioner på vägen. Här finns tips och metoder som hjälper dig att leda gruppen.

Berätta redan från början för medarbetarna hur ni ska jobba vidare med resultatet och hur det ska följas upp.

1. Kartlägg

I första steget kartlägger ni tillsammans arbetsplatsen genom att titta på ett antal arbetsmiljöområden. Ta ställning till ett område i taget. Välj det påstående som stämmer bäst genom att klicka på grönt eller rött kort. På slutet finns det även möjlighet att lägga till egna områden och formulera egna påståenden.

2. Prioritera

När ni ska prioritera vad ni vill börja jobba med kan det vara klokt att fundera över:

  • Hur många saker klarar vi av just nu?
  • Vad händer med de förslag som har kommit fram men inte prioriteras?

Tänk på att det kan ge motivation till det fortsatta arbetet om ni hittar sådant som går att åtgärda med en gång och som ger synliga resultat.

3. Jobba vidare

I steg tre får ni ladda ner och skriva ut resultatet. Det kan användas på olika sätt beroende på hur just era behov ser ut. Du som leder undersökningen planerar hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Resultatet kan till exempel användas som underlag för att i grupp eller enskilt arbeta med följande frågor:

  • Varför är detta arbetsmiljöområde viktigt för oss? Motivera!
  • Hur kan vi bibehålla det som fungerar bra?
  • Hur kan vi förbättra det som fungerar mindre bra?
  • Vad kan vi specifikt göra inom respektive arbetsmiljöområde?

Resultatet kan också användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att arbeta med riskbedömningar och handlingsplaner. Använd till exempel följande stöddokument:

Tekniska förutsättningar

Verktyget ”Vår arbetsmiljö” kräver att ni har ständig uppkoppling, kontrollera därför att den tekniska utrustning som behövs finns och fungerar. Om gruppen är större än 2–3 personer behöver du en projektor, annars räcker det med en stor skärm. Upplösningen på skärmen bör vara minst 1 200 pixlar.