Workshop – lär känna era friskfaktorer

För att ta sig från ett nuläge till önskat läge behövs samsyn. En workshop är ett första steg att dela värld kring friskfaktorer och verksamheten.

Med hjälp av materialet här nedan kommer ni lära känna friskfaktorerna utifrån er egen organisation. Det blir tydligt att starka friskfaktorer skapar arbetsmiljömässiga vinster och bidrar till friska och attraktiva arbetsplatser på sikt. Workshopen ger också ett gemensamt språk för att främja friskfaktorer.

Workshopen kan hållas på olika nivåer för t ex en ledningsgrupp, en chefsgrupp eller en arbetsgrupp.

Arbetet med arbetsmiljö och friskfaktorer sker i samverkan. Tänk över vad som passar bäst i er organisation och genomför arbetet med att stärka friskfaktorer tillsammans med fack och skyddsombud.

Starta workshopen!

Ladda ner materialet. Det finns en powerpointpresentation med instruktioner för workshopen – både fysiskt och digitalt. Annat material är en pdf med ett friskfaktorhjul för att kunna göra en individuell skattning, samt länkar till filmer.

Deltagarna kommer till exempel att:

  • Föra dialog om vad som görs inom organisationen idag för att stärka friskfaktorerna.
  • Bedöma vilka av friskfaktorerna som är på plats och vilka som behöver utvecklas.