Dialog om konkreta handlingar

Från nuläge till önskat läge! Efter workshop och inventering är det dags att prata om hur chefernas och medarbetarnas konkreta handlingar visar sig i den operativa verksamheten. Hur påverkar dessa konkreta handlingar friskfaktorerna?

Hur går man från ord till handling? Hur skapar ledningen tillsammans med medarbetarna en förändring i organisationen? Det är lätt hänt att stanna vid friskfaktorerna på en generell nivå, och uttrycka sig som att ”vi ska ha ett bra kommunikationsklimat och en  rättvis och transparent organisation där alla behandlas lika.”

Men att stanna vid dessa formuleringar blir vagt och otydligt. Förändring skapas av konkreta handlingar och beteenden – något man säger eller gör. Man skulle till och med kunna filma det konkreta beteendet! Om man vill gå från ord till handling behöver man komma bort från det generella, vaga och otydliga och börja titta på beteenden i organisationen. Det gäller att komma på hur man ”gör” för att skapa exempelvis en rättvis och transparent organisation eller ett bra kommunikationsklimat.

En fördel med att prata konkreta beteenden och handlingar är att det blir tydligt för alla vad som gäller. Det är lättare att mäta, se om en förändring sker och om man beter sig som överenskommet.

 

Använd dialogstödet så här:

Under varje friskfaktor här nedan finns reflektionsfrågor för både chefer och medarbetare. Titta på frågorna utifrån din roll på en arbetsplatsträff, personalmöte, chefsdag eller liknande. Diskutera tillsammans hur ni kan göra för att stärka friskfaktorn.

Deltagarna kommer att:

  • Utforska vilka beteenden hos chefer och medarbetare som stärker friskfaktorerna.
  • Prata om hur chef och medarbetare kan agera annorlunda för att bättre nå verksamhetens mål.

Tips: Efter dialogen kan var och en välja något man vill börja göra annorlunda för att stärka friskfaktorn! Håll dialogen levande genom att följa upp och stämma av löpande – tills ni har nått önskat resultat.