Friskfaktorstarten

Nyfiken på vad friskfaktorer är? Kom igång med friskfaktorerna genom snabb kunskap, workshop, inventering och dialogstöd.

Ni lär känna friskfaktorerna, får syn på vilka som fungerar väl och vilka friskfaktorer som behöver utvecklas. Verktyget Friskfaktorstarten har flera steg som bildar en helhet, men det går också bra att välja de delar som passar er. Friskfaktorstarten fungerar bäst om det integreras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Verktyget är levande genom att nytt material fylls på kontinuerligt.

I Suntarbetslivs Friskfaktorstarten finns:

  • Kunskap om varje friskfaktor.
  • Material för att leda en workshop.
  • Inventering inför att stärka era friskfaktorer.
  • Reflektionsfrågor om hur ni gör och agerar i vardagen.
Friskfaktorhjulet med alla frisk faktorer markerade

Friskfaktorer ger bra arbetsmiljö och bidrar till verksamhetsmålen

Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt, och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats.

Vägen till att få friskfaktorerna på plats kan vara rolig och givande! Ni ser inte bara vad som saknas, utan får också syn på friskfaktorer som redan fungerar och tittar på vad som stärker dem. Det kallas att jobba främjande med friskfaktorerna.

Starta friskfaktorerna hos er

Hitta och stärk era friskfaktorer!

Kunskap om åtta friskfaktorer

Här finns en kort översikt över varje friskfaktor.