Innehåll taggat med Jämställdhet resulterade i 36 träffar

 • 21 april 2022

  Vad är diskriminering?

  Diskriminering är när någon missgynnas eller kränks. För att vara diskriminering ska det ske utifrån en eller flera diskrimineringsgrunder. Alla...

 • 22 november 2021

  Bra arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga

  Offentlig sektor är inte jämställd och det påverkar arbetsmiljön. Det menar forskaren Karin Sjöberg Forssberg i sin avhandling. Men det...

 • 7 september 2021

  Så kan ni motverka rasism på arbetsplatsen

  Rasism förekommer på svenska arbetsplatser – i mer eller mindre subtila former. Nu har Länsstyrelsen i Stockholm skapat en utbildning...

 • 1 juli 2021

  Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

  Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...

 • 25 maj 2021

  Jämställdhet – en del av arbetsmiljöarbetet

  Kommunala arbetsplatser är inte jämställda, och det märks både i fördelningen av resurser och hur medarbetarna ser på sitt arbete....

 • 15 december 2020

  Hon hjälper chefer stötta mot våld i hemmet

  En pandemi betyder inte bara social oro och ekonomisk stress. När allt fler arbetar hemifrån ökar också risken för våld...

 • 18 februari 2020

  Arbetsplatser som passar fler

  Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA –...

 • 9 december 2019

  Genusperspektiv på smärta och utmattning

  När kvinnor får barn så blir de oftare sjukskrivna, framför allt efter andra barnet. Det här fenomenet ska en grupp...

 • 1 oktober 2019

  Våld i hemmet – han vågar fråga

  Chefer behöver fråga sina medarbetare om våld i nära relationer. Det menar Marcus Gustavsson, chef för ett äldreboende i Göteborg....