Innehåll taggat med Belastningsskada resulterade i 50 träffar

 • 13 december 2022

  Ny guide till säkrare lyft i vård och omsorg

  I vård och omsorg är personförflyttningar ett mycket vanligt arbetsmoment. Men varje förflyttning innebär risk för belastningsbesvär. Förebygg skador med...

 • 5 december 2022

  Hemtjänsten: 6 tips för att spara ryggen

  Arbete i hemtjänsten innebär att böja ryggen många gånger varje dag. Hur kan man se till att anställda skonar sina...

 • 22 november 2022

  De utvecklade sin egen robotkollega

  Robotar kan ta över många arbetsuppgifter som sliter på den mänskliga kroppen. Men de anställda behöver få vara med och...

 • 3 maj 2022

  Glidlakanet som räddar personalens ryggar

  Hjälpmedlet spilerdug har förändrat sättet att arbeta med patientförflyttningar på ortopedavdelningen i Helsingborg. Det danska glidlakanet har förenklat arbetet med...

 • 22 mars 2022

  Riskbedöm era lyft och förebygg skador

  Att vända och förflytta personer som har svårt att röra sig innebär risk för belastningsskador. Nu finns ett nytt verktyg...

 • 21 mars 2022

  Vad är fysisk arbetsmiljö?

  Den fysiska arbetsmiljön handlar om din arbetslokal, dina arbetsredskap och andra fysiska förhållanden på arbetet. Det kan gälla inomhusklimat, ljudnivå,...

 • 18 januari 2022

  Få bukt med stel och värkande nacke

  Värkande nacke och skuldror, så kallad askungenacke, är vanligt hos kvinnor. Ofta börjar problemen med tillfällig smärta som sedan blir...

 • 8 november 2021

  Draglakan med motor skonar ryggen

  Lunds kommun köper nu in motoriserade draglakan till alla sina äldreboenden. Det innebär färre onda ryggar och en lugnare och...

 • 11 oktober 2021

  Jobba systematiskt med belysningen

  Kepstestet och penntestet, hört talas om dem? De är enkla sätt att kolla om ljuset på arbetsplatsen är hälsosamt. Båda...