Innehåll taggat med Belastningsskada resulterade i 52 träffar

 • 23 november 2023

  Så anmäler du en arbetsskada

  Skadar du dig på jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Berätta om arbetsskadan för din arbetsgivare, som...

 • 8 november 2023

  Vad är en arbetsskada?

  En arbetsskada är en personskada eller en sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma...

 • 24 april 2023

  Vad är ergonomi?

  Ergonomi handlar om att anpassa arbetet och miljön till människan – och inte tvärtom. Din arbetsställning, dina arbetsredskap och hur...

 • 13 december 2022

  Ny guide till säkrare lyft i vård och omsorg

  I vård och omsorg är personförflyttningar ett mycket vanligt arbetsmoment. Men varje förflyttning innebär risk för belastningsbesvär. Förebygg skador med...

 • 5 december 2022

  Hemtjänsten: 6 tips för att spara ryggen

  Arbete i hemtjänsten innebär att böja ryggen många gånger varje dag. Hur kan man se till att anställda kan spara...

 • 22 november 2022

  De utvecklade sin egen robotkollega

  Robotar kan ta över många arbetsuppgifter som sliter på den mänskliga kroppen. Men de anställda behöver få vara med och...

 • 3 maj 2022

  Glidlakanet som räddar personalens ryggar

  Hjälpmedlet spilerdug har förändrat sättet att arbeta med patientförflyttningar på ortopedavdelningen i Helsingborg. Det danska glidlakanet har förenklat arbetet med...

 • 22 mars 2022

  Riskbedöm era lyft och förebygg skador

  Att vända och förflytta personer som har svårt att röra sig innebär risk för belastningsskador. Nu finns ett nytt verktyg...

 • 21 mars 2022

  Vad är fysisk arbetsmiljö?

  Den fysiska arbetsmiljön handlar om din arbetslokal, dina arbetsredskap och andra fysiska förhållanden på arbetet. Det kan gälla inomhusklimat, ljudnivå,...