Suntarbetslivs resursteam

Vi utformar stöd hos er!

Ansökningsprocess

Nr 1 Icon mobil

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan här eller ring på tel. 08-641 22 50.

Inledande möte

Suntarbetsliv och nyckelpersoner från den intresserade organisationen för en dialog om bland annat förutsättningar för att ansöka.

Ansökan

Ansökan skickas in efter beslut av organisationens högsta tjänstemannaledning och efter samverkan med fackliga parter.

Vi tar emot ansökningar löpande. Kontakta Fredrik Karlsson Linna, chef för Suntarbetslivs resursteam på tel: 072-450 10 46 eller [email protected] 

Nr 4 Icon Pusselbit

Beredning och beslut hos Suntarbetsliv

Beredning utifrån ansöknings- och urvalskriterier hos Suntarbetsliv och av programmets referensgrupp. Beslut fattas i programmets styrgrupp.

Överenskommelse och förankring

Samarbetets art, omfattning och starttidpunkt tas fram gemensamt mellan ansökande organisation och Suntarbetslivs resursteam. Arbetet inleds med en fast del – kartläggning.

Start

Resursteamet och utsedda resurspersoner från aktuell organisation drar igång arbetet tillsammans.

Artiklar i ämnet

Resursteamet utvecklar sitt arbete med friskfaktorer

Suntarbetslivs Resursteam får ekonomisk finansiering från Afa Försäkring för att fortsätta stötta kommuner, regioner och kommunala företag att stärka sina friskfaktorer. Nu ska stödet bli mer effektivt, så att fler kan få hjälp.

Med hjälp av friskfaktorerna vände Söderhamn arbetsmiljöskutan rätt

Söderhamns kommun satsar för friskare arbetsplatser genom att stärka friskfaktorerna i hela kommunen. Först fick de hjälp av Suntarbetslivs resursteam – nu arbetar de vidare på egen hand.