Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Verksamhetsspecifika insatser

Har ni behov av att ge vissa verksamheter åtgärder som är anpassade till dem?  Här finns inspiration och stöd för verksamhetsområdena Hälso- & sjukvård, Skola, Socialtjänst och Äldreomsorg.

Hälsofrämjande schemaläggning

Webbutbildning för hälsosamma val vid skiftarbete. (Region Skåne)

Vasst och säkert

Förebygg stick- och skärskador i vården.

Så gör andra

barnmorska i arbetskläder står i mottagningsrum och håller upp ett bildstöd , en karta med bilder..

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna

Ökad förståelse och mer delaktighet. Att använda bildstöd gör vårdjobbet lättare och ökar tryggheten för såväl patienter som personal. Barnmorskan My Barkensjö använder hjälpmedlet i mötet med patienter som inte pratar svenska.

Sjuksköterska som tar blodtrycket på äldre man.

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop

Arbetsmiljö i hemsjukvården hänger ihop med patientsäkerhet. Det finns mycket att vinna på att jobba samtidigt med båda sakerna. Det menar forskaren Sanny Shamoun, som har undersökt hur det fungerar idag.

Ljudguide för förskolan

Ljudguiden ger dig inspiration att jobba med ljudmiljön på förskolan och konkret vägledning. (Prevent)

Så gör andra

Två fritidsledare vid ingång till ungdomshus i Sollentuna, tema incidentrapportering i KIA-systemet vid hot och våld.

“Nu är det en dröm att arbeta här”

Hur kan man vända en arbetsvardag med rädsla, hot och våld till en drömarbetsplats? Det vet ungdomshuset i Sollentuna. De lämnade kaoset bakom sig med nya rutiner och idog incidentrapportering.

Rektor och två lärare i ett klassrum.

Skolan som sätter OSA högt på agendan

Vad innebär återhämtning, feedback och delaktighet? Sådana frågor har medarbetare på Skulltorps skola i Partille stött och blött på sina arbetsplatsträffar.

Rektorerna i Vårgårda tar hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring – det menar rektorn Thomas Stenseker Larsson. I Vårgårda har han och hans kollegor använt Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin arbetssituation och skapa bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag.

porträtt av Jonas Hällström, rektor på Fladängskolan i Lomma komun. Bilden tagen i en skolkorridor med springande barn bakom honom.

Han får avlastning med hjälp av Chefoskopet

Till hösten får rektorn Jonas Hällström stöd av en biträdande rektor. Hans chef tog hjälp av Chefoskopet för att lyfta rektorernas behov av avlastning i Lomma kommun.

Teamets betydelse för socialsekreterare

Medarbetare trivs bättre på jobbet om de är en del av ett team, får en god introduktion och har en chef med rätt förutsättningar att leda arbetet. Ta del av forskningen kring detta på ett enkelt sätt i Forskning på 5.

Göteborgsmodellen – stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituation. (SKR)

Så gör andra

angelica florin, enhetschef, och Jon Rydholm, avdelningschef på socialtjänsten i Nässjö. Sitter vid ett bord i ett sammanträdesrum.

Nässjö mäter socialsekreterarnas arbetstyngd

Barn- och ungdomsenheten i Nässjö sätter poäng på arbetstyngden i socialsekreterarnas jobb. Arbetstyngdsmätning är ett sätt att försöka mäta enskilda medarbetares arbetsbelastning. Balansen i organisationen mellan uppdrag och resurser blir också synlig.

Vård i annans hem

Vård i annans hem hjälper medarbetarna att prata om hur de har det, och skulle vilja ha det, för att förbättra både sin och sina brukares vardag.

Så gör andra

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun.
– Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal.

Tre kvinnor i vintrigt landskap, tema Vård i annans hem.

Här utbildar medarbetarna varandra

Bättre gruppkänsla och högre i tak. Verktyget Vård i annans hem hjälpte omsorgspersonal i Pajala att förbättra arbetsmiljön.
– Nu uppmärksammar vi varandra på ett helt annat sätt, säger Kerstin Kostet, undersköterska och utbildad samtalsledare.

Skönsmons hemtjänst får pris av Ribbingska minnesfonden

Skönsmons hemtjänst får pris

Nu får hemtjänsten i Skönsmon, Sundsvall, pris för att ha utvecklat ett arbetssätt som präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare.

Chef och skyddsombud på väg ut på fältbesök

Här följer chefen med ut på hembesök

I Bodens kommun följer hemtjänstcheferna med ut på hembesök, minst två gånger per termin. På det sättet kan de se till att medarbetarna har en bra arbetsmiljö – som det dessutom blir lättare att prata om.