Verksamhetsspecifika insatser

Samverkan för friskare arbetsplatser

Ett partsprojekt för att förebygga ohälsa

Verksamhetsspecifika insatser

Har ni behov av att ge vissa verksamheter åtgärder som är anpassade till dem?  Här finns inspiration och stöd för verksamhetsområdena Hälso- & sjukvård, Skola, Socialtjänst och Äldreomsorg.

Hälsofrämjande schemaläggning

Webbutbildning för hälsosamma val vid skiftarbete. (Region Skåne)

Vasst och säkert

Förebygg stick- och skärskador i vården.

Så gör andra

barnmorska i arbetskläder står i mottagningsrum och håller upp ett bildstöd , en karta med bilder..

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna

Ökad förståelse och mer delaktighet. Att använda bildstöd gör vårdjobbet lättare och ökar tryggheten för såväl patienter som personal. Barnmorskan My Barkensjö använder hjälpmedlet i mötet med patienter som inte pratar svenska.

Kvinna sjuksköterska håller i blodpåse och scanningsapparat, kollega man sjuksköterska står bredvid, Arbetsmiljölyftet

Arbetsmiljölyftet – nu sprids de goda exemplen

Vid årsskiftet 2017/18 avslutades de sista projekten inom Arbetsmiljölyftet hittills. Nu ska Stockholms läns landsting sprida alla goda erfarenheter och exempel.

Ljudguide för förskolan

Ljudguiden ger dig inspiration att jobba med ljudmiljön på förskolan och konkret vägledning. (Prevent)

Så gör andra

Närbild av två kvinnliga chefer i ett arbetsrum i en skola.

Administrativ chef ger rektorn avlastning

Lokaler, städning, skolmat och kontorsarbete. Nu slipper grundskolerektorn Jenny Zander ägna så mycket tid åt den sortens frågor. Malmö stad satsar på administrativa chefer, som avlastar rektorerna. Eva Gröhn är en av dem.

Rektor och två lärare i ett klassrum.

Skolan som sätter OSA högt på agendan

Vad innebär återhämtning, feedback och delaktighet? Sådana frågor har medarbetare på Skulltorps skola i Partille stött och blött på sina arbetsplatsträffar.

porträtt av Jonas Hällström, rektor på Fladängskolan i Lomma komun. Bilden tagen i en skolkorridor med springande barn bakom honom.

Han får avlastning med hjälp av Chefoskopet

Till hösten får rektorn Jonas Hällström stöd av en biträdande rektor. Hans chef tog hjälp av Chefoskopet för att lyfta rektorernas behov av avlastning i Lomma kommun.

Göteborgsmodellen – stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituation. (SKL)

Så gör andra

angelica florin, enhetschef, och Jon Rydholm, avdelningschef på socialtjänsten i Nässjö. Sitter vid ett bord i ett sammanträdesrum.

Nässjö mäter socialsekreterarnas arbetstyngd

Barn- och ungdomsenheten i Nässjö sätter poäng på arbetstyngden i socialsekreterarnas jobb. Arbetstyngdsmätning är ett sätt att försöka mäta enskilda medarbetares arbetsbelastning. Balansen i organisationen mellan uppdrag och resurser blir också synlig.

Forskning

Leende mörkhårig kvinna vid bord under möte med kollegor på kontor, socialsekreterares arbetsmiljö.

Socialtjänsten kryar på sig

Socialsekreterares arbetsvillkor har förbättrats. Nationella satsningar och ett brett arbete tycks nu ge resultat. Det visar preliminära forskningsresultat.

en man och en kvinna vid ett skrivbordmmed en dator framför sig. Mannen tittar förtjust på kvinnan. Kvinnan är yngre och ser in i kameran, leende.

Viktigt för medarbetarna att chefen mår bra

Hur påverkas medarbetare av sina chefers förutsättningar att göra ett bra jobb? Finns det ett samband mellan hur cheferna har det, och hur deras medarbetare presterar? Det ska en grupp forskare undersöka.

Vård i annans hem

Vård i annans hem hjälper medarbetarna att prata om hur de har det, och skulle vilja ha det, för att förbättra både sin och sina brukares vardag.

Så gör andra

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun.
– Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal.

Tre kvinnor i vintrigt landskap, tema Vård i annans hem.

Här utbildar medarbetarna varandra

Bättre gruppkänsla och högre i tak. Verktyget Vård i annans hem hjälpte omsorgspersonal i Pajala att förbättra arbetsmiljön.
– Nu uppmärksammar vi varandra på ett helt annat sätt, säger Kerstin Kostet, undersköterska och utbildad samtalsledare.

Skönsmons hemtjänst får pris av Ribbingska minnesfonden

Skönsmons hemtjänst får pris

Nu får hemtjänsten i Skönsmon, Sundsvall, pris för att ha utvecklat ett arbetssätt som präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare.