Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Filtrerar på

Fysisk arbetsmiljö

Glidlakanet som räddar personalens ryggar

Hjälpmedlet spilerdug har förändrat sättet att arbeta med patientförflyttningar på ortopedavdelningen i Helsingborg. Det danska glidlakanet har förenklat arbetet med patienterna och minskat belastningen rejält för medarbetarna. Förflyttningar av patienter…

Vad är fysisk arbetsmiljö?

Den fysiska arbetsmiljön handlar om din arbetslokal, dina arbetsredskap och andra fysiska förhållanden på arbetet. Det kan gälla inomhusklimat, ljudnivå, tunga lyft och ämnen eller föremål du hanterar. Här får…

Pandemin blev starten för nya hygienrutiner

I Söderköpings äldreomsorg följer numera alla de basala hygienrutinerna. Handsprit och förkläden är lättillgängliga, och en ny kultur har satt sig. Dit har de nått med utbildning, kontroller och uppföljningar.…

Så behandlar vi dina personuppgifter

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Läs mer om OSA

OSA

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?