Ta reda på hur du hanterar gränsen mellan arbete och fritid

Distansarbete och den digitala tekniken

Under pandemin har 15-40 procent arbetat hemifrån. Det kan bli det nya normala sättet att arbeta för de som har goda förutsättningar för hemarbete. När vi arbetar hemifrån bidrar den digitala tekniken ytterligare till att lösa upp gränserna i tid och rum. Forskare har identifierat sju sätt att hantera dessa nya gränser.

Så hur gör du?

Titta på de korta filmerna. Känner du igen dig i någon av strategierna?

Tidsepareraren

Tidssepareraren

Jobbar enligt arbetstiderna men platsen spelar ingen roll.

Privatlivsintegreraren

Privatlivsintegreraren

Låter sitt övriga liv spilla över i arbetet men inte tvärtom.

Platssepararen

Platssepareraren

Jobbar på arbetsplatsen oavsett tid på dygnet.

Arbetslivsintegreraren

Arbetslivsintegreraren

Låter arbetet spilla över i sitt övriga liv men inte tvärtom.

Totalsepareraren

Totalsepareraren

Skiljer helt på sitt arbetsliv och sitt övriga liv.

Totalintegreraren

Totalintegreraren

Låter sitt arbetsliv och sitt övriga liv flyta samma utan gränser.

Bildcollage på en man som pratar i mobilen

Växlaren

Växlar mellan olika strategier.