Kampanjsida arbetsmiljöutbildningen

Rätt verktyg gör jobbet bättre

Välkommen till arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn!

Chefer och skyddsombud tillsammans

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning bygger på att chefer och skyddsombud genomför utbildningen tillsammans. När de får samma kunskap samtidigt skapas en gemensam bas. Det ger goda förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågorna.

Kostnadsfri såklart!

Utbildningen är framtagen i samverkan mellan de fackliga organisationerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Materialet är kostnadsfritt för alla som arbetar inom kommun- och landstingssektorn.

Fler goda exempel

Betoning på samverkan i vardagen

Med arbetsmiljöutbildningen har chefer och skyddsombud i Kinda kommun fått mer kunskap om hur man kan gå tillväga för att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljön.

En skjuts framåt för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöutbildningen har satt igång ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete på hela Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Ledningsgruppen har nu tillsammans bestämt hur de ska styra arbetsmiljöarbetet från ledningsnivå.

En inblick i en utbildningsdag i Sundbybergs stad

Ett femtontal chefer och skyddsombud har sin sista utbildningsträff en disig måndag i januari 2017, i ett mötesrum på biblioteket. Hör dem berätta om sina intryck!

Så gör andra i regioner och kommuner

Inspireras av hur man använt arbetsmiljöutbildningen på olika platser. Här berättar Vindelns, Lunds, Nackas kommun och region Gävleborg hur de gjort.

”Min upplevelse är
att de som gått utbildningen
blivit väldigt inspirerade och
förstår att arbetsmiljöarbete är
något man gör tillsammans.”

JENNY HJELTE, SKYDDSOMBUD FÖR KOMMUNAL

Tips och råd från andra!

Kontakta våra referenser direkt och ta del av deras erfarenheter

ANNA-MARIA OLANDER JAHNSSON, HR-UTVECKLARE
+46 704 31 91 41, anna-maria.olander-jahnsson@nacka.se

TOM NORRGÅRD, HR-PARTNER
+46 70 364 30 44, tom.norrgard@vindeln.se

HELENA OTTOSSON, HÄLSOUTVECKLARE
+46 455 30 48 44, helena.ottosson@karlskrona.se

LINDA ALGERSTEDT, HÄLSOUTVECKLARE
+46 709 30 31 22, linda.algerstedt@karlskrona.se

CHARLOTTE ISOZ, HR-SPECIALIST
+46 72 141 47 51, charlotte.isoz@dll.se

EVA CARLSSON NAGY, HR-UTVECKLARE
+46 431 46 82 24, eva.carlssonnagy@engelholm.se

LISA VIZINS, HR-KONSULT
+46 494 190 22, lisa.vizins@kinda.se

PERNILLA ENGLUND, HR-STRATEG
+46 565 160 75, pernilla.englund@sunne.se

MIIA BORG, HR-KONSULT
+46 8 124 57 402, miia.borg@ekero.se

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Arbetsmiljöutbildningen.

En grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Bakom framtagandet av utbildningen står de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

Utbildningsmaterialet är helt kostnadsfritt och tillgängligt via webben.

Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips, råd och metoder för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul 1 introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul 6.

Arbetsmiljöutbildningen är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete.

Ett arbetsmiljöarbete som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har störst möjlighet att bli framgångsrikt på lång sikt. Utbildningen är därför utformad för att skapa en gemensam bas för chefer och skyddsombud i arbetet för en frisk arbetsplats.

Det rekommenderade upplägget är att utbildningen löper över sex halvdagar inklusive pauser, som även kan organiseras som tre heldagar. Räkna med tre timmars effektiv utbildningstid per modul (det finns totalt sex moduler). Tid tillkommer för uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten (ca 2 timmar).

Tiden mellan utbildningstillfällena är viktig för deltagarnas reflektion och för att koppla de nya kunskaperna till det dagliga arbetet. Sprid gärna ut utbildningen över en längre period med två till fyra veckor mellan träffarna.

Det finns flera sätt att anpassa arbetsmiljöutbildningen till den egna verksamhetens behov. Till exempel kan utbildningsledare:

  • prioritera vilka avsnitt i utbildningen som får mer tid än andra
  • vilka diskussionsfrågor som känns mest relevanta och aktuella
  • ta med egna lokala policydokument och rutiner som används inom arbetsmiljöarbetet

I materialet till utbildningsledare finns tips om var det är lämpligt att anpassa efter lokala förutsättningar.

Vi har blivit mer samspelta och hjälps åt att jobba med frågorna.

Johan Bertilsson, huvudskyddsombud Kommunal

Vill du komma igång?

Börja utforska utbildningen här och nu. Du kan också kontakta oss på info@suntarbetsliv.se om du behöver stöd i ditt fortsatta arbete.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin