Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och är en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och det dagliga arbetet. Det förs löpande dialog om vad som fungerar bra och om vad som behöver förbättras. Därefter görs en bedömning av vilka konsekvenser det får, vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka eller förändra detta samt hur dessa åtgärder ska följas upp.

Organisationer med låg sjukfrånvaro arbetar strukturerat och strategiskt med arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten. Genom att införa avstämningar, regelbundet fråga efter goda exempel eller använda pulstavlor för att lyfta frågor som rör arbetsmiljö blir dialogen om arbetsmiljön levande i vardagen. En av de viktigaste delarna för att arbeta strukturerat och strategiskt är att följa upp hur väl de olika åtgärderna fungerar.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen rekommenderar vi att ta stöd av: Arbetsmiljöutbildningen, Vår arbetsmiljö och Digironden.

Nedan hittar du exempel på beteenden, reflektionsfrågor och en övning för att öka förståelsen om vad Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden.