Så gör andra

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Så gör andra

Ta chansen att komma i kontakt med andra processledare! Här nedan hittar du kontaktuppgifter till personer som arbetar med eller har arbetat med att stärka friskfaktorer i sina organisationer. Du kan även inspireras av goda exempel från verksamheter som har samarbetat med oss i Suntarbetslivs resursteam.

Nyhetsbrev

Registrera dig för Suntarbetslivs nyhetsbrev och få varje vecka tillgång till artiklar, tips och inspiration för din arbetsplats.

LinkedIn

Följ gärna Suntarbetslivs resursteam på LinkedIn. Ta del av artiklar, tips och stöd för att stärka friskfaktorerna på din arbetsplats. #friskfaktorer

Kontaktuppgifter till avslutade samarbeten

Goda exempel

Eda kommun

Marita Norén
HR- konsult
070-3058239
[email protected]

Eda kommun

”Uppföljning av friskfaktoraktiviteter är en stående punkt på kommunens ledningsgruppsmöten. Vi har också börjat kartlägga alla aktiviteter som vi gör idag för att stärka kommunens friskfaktorer, det ska sedan brytas ned till respektive verksamhet. Tack vare att vi har anställt en rehabkoordinator som har arbetat aktivt med efterlevnad av rehabprocessen har vi ett halvår efter avslutat samarbete med  Suntarbetslivs Resursteam sänkt vår sjukfrånvaro med två procentenheter i jämförelse med året innan.”

Eskilstuna kommun

Sofie Holmgren
HR-konsult
016-710 16 80
[email protected]

Nina Wallin
HR-konsult
016-710 31 97
[email protected]

Gällivare kommun

Märit Engman Hansson
Hälsoutvecklare, Personalavdelningen
0970-818872
[email protected]

Gällivare kommun

”Vi har valt att köpa in chefscoaching för alla våra enhetschefer i kommunen. Den kommer att utgå från friskfaktorerna och användas som ett diagnosverktyg. Vad gör jag/vi i dag och vad kan ytterligare göras?”

”Vår socialnämnd har beslutat att alla Gällivares chefer ska lägga 20% av sin arbetstid på verksamhetsutveckling utifrån friskfaktorerna.”

Göteborgs stad

Pia Kragh Jensen
HR-specialist, Förskoleförvaltningen
031-366 70 50
0706-40 43 36
[email protected]

Göteborg stad

”Vi hade tagit fram en hälsofrämjande arbetsmiljöstrategi och en tidsplan för hur vi skulle sprida arbetet vidare i hela Göteborgs stads förskoleförvaltning innan vi påbörjade vårt samarbete. Ledningen prioriterar detta och det var en självklarhet att fortsätta trots pandemin. Intresset för friskfaktorer är stort i verksamheterna och vi har tagit fram ett främjande material för SAM som stöd i det fortsatta arbetet!”

Högsby kommun

Ingela Rälg
HR-generalist,
Personalavdelningen
0491-291 39
[email protected]

Karlstad kommun

Caroline Kullberg
HR-strateg
Arbetsgivaravdelningen, Kommunledningskontoret
070- 020 85 30
[email protected]

Karlstad kommun

”I Karlstads kommun kopplar vi ihop de anställdas arbetsmiljö med verksamhetsutveckling. Nu testar vi att sätta mål för friskfaktorerna, som en del av verksamhetsplanerna.” Suntarbetsliv har skrivit om Karlstad i vårt nyhetsbrev.

Linköpings kommun

Åsa Gärdeman Palmquist
HR-specialist arbetsmiljö
013-20 5770
072-468 09 77
[email protected]

Ljungby kommun

Marlene Stenqvist
HR-strateg
0372-78 90 07
[email protected]

Luleå kommun

Britt-Inger Jonsson
HR-konsult
0920-455092
[email protected]

Nina Lind
HR chef socialförvaltningen
0920 4545 85
[email protected]

Luleå kommun

”Vi valde friskfaktorerna ledarskap och kommunikation. För att vara en närvarande, tillitsfull och engagerad ledare och ha en väl fungerande kommunikation och återkoppling under pandemin startar både enhetschefer och områdeschefer sina dagar med ett kort avstämningsmöte med sina medarbetare. Det har funkat väldigt bra och är någonting vi kommer att fortsätta med även när pandemin är över”

Malå kommun

John Olsson
Omsorgschef, Omsorgsavdelningen
0953-140 34
[email protected]

Lars Ekberg
Personalchef, Administrativ avdelning
0953-140 16
070-73 444 27
[email protected]

Malå kommun

”Friskfaktorerna är en stående punkt på ledningsgruppens möten var femte vecka där det beslutas om nya aktiviteter som ska utföras eller implementeras.”

Orust kommun

Jennie Johansson
HR-specialist
0304-334643
[email protected] 

Orust kommun

“Vi har tagit fram ett presentationsmaterial om respektive friskfaktor som kan användas på APT för att öka kunskap och medvetenhet om våra friskfaktorer”

Ragunda kommun

Emma Eliasson
Samordnare
0696-68 21 09
[email protected]

Region Sörmland Division Psykiatri

Ann-Katrin Nyberg
HR-specialist chefsstöd
070-528 74 47
[email protected]


Region Sörmland Division Psykiatri

”Under samarbetet med Suntarbetsliv Resursteam förbättrade och utvecklade vi relationerna till våra fackliga företrädare och skyddsombud. Numera har vi ett mer strukturerat och konstruktivt samarbete för att planera och utveckla vår verksamhet med hjälp av medarbetarperspektivet”

Umeå kommun

Lena Lundqvist
Projektledare äldreomsorgsförvaltningen; Ledarskap och hälsa
090-16 11 74
070-445 25 95
[email protected]

Ulrika Bertilsson
Arbetsmiljöstrateg
090-161727
070-6332216
[email protected]

Umeå kommun

”Efter avslutat samarbete valde vi att fortsätta med friskfaktorn rehabilitering. En ny rehabprocess med fokus på samtal under första och andra sjukskrivningsdagen har tagits fram. Vi har även sett över chefernas organisatoriska förutsättningar och förbättrat dem genom att minska administrativt arbete vid exempelvis rekrytering och vid inflyttning i omsorgsboende”

Vara kommun

Elin Sundén
HR-chef
0512-311 59
[email protected]

Vindelns kommun

Tom Norrgård
HR-strateg
0933-140 44
[email protected]

Vindeln kommun

”Hos oss arbetade varje enhetschef inom socialförvaltningen tillsammans med sitt skyddsombud för att tillsammans ta fram en plan för hur de ska fokusera på det som fungerar. Ledningen har också tagit beslut om att använda friskfaktorer som strategi för att nå verksamhetsmålen. HR kommer att sprida det arbete resursteamet har gjort till kommunens övriga förvaltningar”

Kontaktuppgifter till pågående samarbeten

Goda exempel

Bjurholm kommun

Malin Falk
Personalkonsulent
[email protected]

Susanne Brandström
Personalstrateg
[email protected]

Borgholm kommun

Margita Vestring
Personalkonsulent
0485- 88 099
[email protected]

Region Skåne Landskrona lasarett

Louise Sylvan
HR-strateg
0461-72771
[email protected]

Svedala kommun

Cecilia Kronqvist
HR-partner
040-626 81 84
[email protected]

Söderhamn kommun

Ditte Edenhag Västibacken
HR-konsult
0270-75 714
[email protected]

Östhammar kommun

Jenny Nolin
HR-strateg
0173-861 34
[email protected]