Så blir arbetet hållbart

Stöd för en frisk arbetsplats

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Så här kan ni fortsätta arbeta med er verksamhetsutveckling

Samarbetet med Suntarbetslivs resursteam har gett er nya insikter om vad friskfaktorer och beteendeförändring innebär i teori och praktik. Nästa steg är att fortsätta utveckla arbetssättet i er organisation. För att förändringarna ska hålla över tid behöver friskfaktorerna införlivas i era befintliga ledningssystem och rutiner. Här är exempel på hur ni kan göra.

Insatser på organisationsnivå

Styrning och ledning

Personalpolitik

 • Se över och revidera eventuellt organisationens styrdokument så att de stödjer ett främjande arbete med fokus på friskfaktorer.
 • Ta med frågor om friskfaktorer i medarbetarundersökningar.

Kommunikation

 • Prata om friskfaktorer på gemensamma chefsdagar och dela goda exempel.
 • Samla material om friskfaktorer och interna goda exempel på friskfaktorarbete tillsammans med stöd för övrigt arbetsmiljöarbete.

Samverkan

 • Ha friskfaktorer som en stående punkt i organisationens samverkansforum.

Verksamhetsnära insatser

Verksamhetsplanering och uppföljning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Genomför friskfaktorworkshop och avsnittet Arbeta med beteendeförändring med chefer i organisationen som inte samarbetat med Suntarbetslivs resursteam.
 • Lägg in arbete med friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Chefer genomför friskfaktorworkshopar med sina medarbetare en gång per år.
  • Chef och skyddsombud sammanställer i friskfaktormatrisen det som ska göras för att stärka respektive friskfaktor .
  • Gruppen kommer överens om vilken/vilka friskfaktorer den ska fokusera på under kommande år. Därefter kommer ni överens om vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka beteenden ni vill stärka.
  • Chef och skyddsombud analyserar med hjälp av ”plan för beteendeförändring” behov och strategier för hur de beteendena ska “komma igång” och sedan vidmakthållas.
  • Chef och skyddsombud följer upp aktiviteter och beteenden på arbetsplatsträff varje kvartal.