Rättvis och transparent organisation

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Rättvis och transparent organisation

Organisationen upplevs som schysst. Resurstilldelningar och beslutsprocesser är rättvisa och transparenta. De beslut som fattas efterlevs. Roller, ansvar och mandat är tydliga och ledningen ger motiverade argument för sina ståndpunkter och beslut.

När en organisation uppfattas som rättvis och transparent ökar tilliten hos medarbetarna. Det påverkar produktiviteten positivt. För att uppfattas som en rättvis och transparent organisation är det viktigt att ledning och chefer motiverar och står bakom beslut som tas. Det är även viktigt att organisationens styrdokument och riktlinjer efterlevs. När en organisations ledning och medarbetare är ärliga och lyfter både framgångar och misslyckanden, med inställningen att det finns något att lära, ökar transparensen i organisationen.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att skapa en rättvis och transparent organisation rekommenderar vi att ta stöd av OSA-kollen, OSA-kompassen för att lära känna OSA-föreskrifterna och Chefoskopet. Nedan hittar du exempel på beteenden, reflektionsfrågor och en övning för att öka förståelsen om vad en Rättvis och transparent organisation innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden.