Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Ledare är tillgängliga, inspirerar, stödjer och visar vägen. Ledare utvecklar relationer, ger ansvar och följer upp genom direktkontakt.

I verksamheter med låg sjukfrånvaro sker uppföljning och återkoppling genom direktkontakt. Chefer anstränger sig för att vara tillgängliga. Genom ett närvarande ledarskap kan tillitsfulla relationer utvecklas vilket också gör det möjligt att upptäcka tidiga tecken på ohälsa. Att stödja och visa vägen är extra viktigt i nya grupper eller grupper med nya medarbetare. Att även se och lyfta det som fungerar skapar engagemang på arbetsplatsen och möjlighet att leda mot verksamhetens mål.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att skapa ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap rekommenderar vi att ta stöd av: Chefoskopet, övningen Hur pratar vi med varandra? i Vård i annans hem och övningen Vårt gemensamma uppdrag i FAS Dialogverktyg.

Nedan hittar du exempel på beteenden, reflektionsfrågor och en övning för att öka förståelsen om vad ett Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden.