Kompetensutveckling hela karriären

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Kompetensutveckling hela karriären

Kompetensutveckling görs möjligt för alla och medarbetare uppmuntras att öka sin kompetens och erfarenhet. Organisationen har tydliga strukturer för hur kompetens inom organisationen tas till vara. Medarbetare lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Möjlighet till kompetensutveckling genom utbildning eller intern rörlighet har ett starkt samband med organisationer med låg sjukfrånvaro. Chefer i friska organisationer efterfrågar och uppmuntrar medarbetares intresse för att utöka sin kompetens. Internt lärande kan organiseras genom lärgrupper, mentorskap, skuggning, byte av arbetsuppgifter och/eller roll inom organisationen. Arbetsgivarringar är samarbeten mellan närliggande arbetsgivare och kan vara ett alternativ om rollbyte inom organisationen inte är möjligt.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att öka kompetensen kring olika teman rekommenderar vi att ta stöd av: Forskning på 5.

Nedan hittar du exempel på beteenden och reflektionsfrågor för att öka förståelsen om vad Kompetensutveckling hela karriären innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden.