Kommunikation och återkoppling

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Kommunikation och återkoppling

Kommunikationsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar, både formella och informella. Sakfrågor hanteras utan att bli personfrågor. Alla lyssnar på varandra och ger feedback på beteenden kopplat till resultat i verksamheten.

I organisationer med låg sjukfrånvaro finns system och strategier för feedback kopplat till verksamhetens mål. Informationen samordnas på varje nivå i organisationen. Det är helt ok att gå in till chefen med en fråga eller ta upp den på fikarasten.

För att bygga goda arbetsrelationer och effektiv kommunikation är det viktigt att alla delar med sig och gläds åt varandras framgångar. Kunskaper sprids via tvärprofessionella kontakter och grupperingar. Ett gott kommunikationsklimat får dessutom ofta effekten att förändringar uppfattas mer positivt.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att jobba med Kommunikation och återkoppling rekommenderar vi att ta stöd av Bättre möten. FAS Dialogverktyg har övningarna Samtalet och Mötet i fokus. Hur pratar vi med varandra är en övning från Vård i annans hem. Filmen Tydliga kommunikationsvägar i Chefoskopet visar också på betydelsen av goda strukturella kommunikationsvägar – uppåt och utåt – i en organisation.

Nedan hittar du exempel på beteenden, reflektionsfrågor och en övning för att öka förståelsen om vad Kommunikation och återkoppling innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden.