Friskfaktorworkshop

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Friskfaktorworkshop

Arbetet med att stärka friskfaktorer i verksamheten inleds genom en workshop med högsta ledningen. Under workshopen förankras betydelsen av att stärka friskfaktorer för att nå verksamhetens mål.

Här får högsta ledning möjlighet att föra dialog om vad organisationen gör idag för att stärka friskfaktorer och hur det arbetet påverkar verksamheten.

En friskfaktorworkshop är första steget för att synliggöra organisationens nuläge gällande friskfaktorerna och tydliggöra vilka utmaningar i verksamheten friskfaktorerna kan stötta.

Fortsätt sedan med en friskfaktorworkshop för organisationens alla chefsnivåer tillsammans och stödjande HR-funktioner. Här finns möjlighet att:

  • Dela värld kring friskfaktorer och verksamheten.
  • Förankra resonemanget kring hur friskfaktorer påverkar verksamhetsresultatet.
  • Prioritera vilken friskfaktor organisationens olika systemnivåer ska börja arbeta med.

Arbetet med arbetsmiljö och friskfaktorer sker i samverkan. Tänk över vad som passar bäst i er organisation och genomför arbetet med att stärka friskfaktorer tillsammans med fack och skyddsombud.