Delaktighet och påverkansmöjligheter

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Delaktighet och påverkansmöjligheter

Rutiner, arbetssätt samt mötes- och beslutsstrukturer utformas för att ta vara på alla medarbetares tankar, åsikter och idéer.

Ett kännetecken för friska organisationer är att det finns en övertygelse om att delaktighet förbättrar verksamheten. Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i såväl verksamhetsutvecklingen som kring sin egen arbetssituation. Det sker till exempel genom att arbetsgrupper har ansvar för och tar fram förslag i vissa frågor eller att ledning tar in synpunkter från medarbetare vid förändringar i verksamheten. Ju större känsla av påverkansmöjlighet, desto nöjdare är medarbetare med arbetsplatsens effektivitet. Det är lika viktigt att det är tydligt vilka frågor det inte är möjligt att vara delaktig i.

Suntarbetslivs verktyg hjälper dig i ditt arbete. För att skapa delaktighet och påverkansmöjligheter rekommenderar vi att ta stöd av: Vår arbetsmiljö och FAS Dialogverktyg från övning 2 och framåt.

Nedan hittar du exempel på beteenden, reflektionsfrågor och en övning för att öka förståelsen om vad Delaktighet och påverkansmöjlighet innebär. Listan med beteenden är ett stöd för dig som processledare och kan användas för att komplettera era egna exempel på beteenden.