Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Åtta friskfaktorer för en bättre arbetsmiljö

Friskfaktorhjulet med alla frisk faktorer markerade

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med dem bidrar till en god arbetsmiljö vilket gör att verksamheten kan utvecklas. De åtta friskfaktorer som resursteamet arbetar för att stärka är de faktorer som forskare har funnit kännetecknar organisationer med låg sjukfrånvaro.

I menyn hittar du information om vad respektive friskfaktor innebär, vilka beteenden som stärker dem samt verktyg, övningar och reflektionsfrågor för att arbeta vidare.

Varsågod – en färdig presentation!

Om du vill berätta om friskfaktorerna i din organisation finns en färdig Powerpoint-presentation med definition och information om respektive friskfaktor.