Suntarbetslivs Friskfaktorrum

Välkommen till Friskfaktorrummet!

Här finns stöd för dig och din organisation som samarbetar med Suntarbetslivs resursteam. Ni hittar allt ni behöver för att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Var ska ni börja? Ta hjälp av menyn!

 

Hej!

På de här sidorna har vi samlat allt ni behöver för att fortsätta utveckla friskfaktorerna hos er. Börja med att utforska menyn till höger. Där finns stöd till dig som processledare och kunskap om friskfaktorerna med reflektionsfrågor och övningar för arbetsgruppen. Till varje friskfaktor finns också förslag på verktyg att jobba vidare med.

Passa även på att kontakta andra processledare som stärker friskfaktorer i sina organisationer. Läs och inspireras av deras erfarenheter!

Vår förhoppning är att du och din organisation hittar ert sätt att jobba systematiskt och långsiktigt med friskfaktorerna. Tillsammans skapar ni en stark organisation, väl rustad för att klara de utmaningar ni ställs inför. På sikt leder det till en låg och stabil sjukfrånvaro.

Följ gärna Suntarbetslivs resursteam på LinkedIn. Ta del av artiklar, tips och stöd för att stärka friskfaktorerna på din arbetsplats. #friskfaktorer

Lycka till!