Irene Jensen, professor i företagshälsa på Karolinska Institutet, har lett arbetet med att ta fram riktlinjer för hur företagshälsovården kan jobba mot psykisk ohälsa i arbetslivet.

Irene Jensen, professor i företagshälsa på Karolinska Institutet, har lett arbetet med att ta fram riktlinjer för hur företagshälsovården kan jobba mot psykisk ohälsa i arbetslivet.

Foto: Åsa Hammar

Stöd för bättre psykisk hälsa på arbetet

Nu finns för första gången nationella riktlinjer för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatser. Irene Jensen, professor i företagshälsovård, hoppas att det kan bidra till att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet.

– Vi har tagit fram de här riktlinjerna för att öka möjligheterna för företagshälsan och arbetsgivare att använda sig av bra, vetenskapligt befästa metoder, säger Irene Jensen.

Hon leder en grupp forskare och praktiker från företagshälsovården som håller på att utarbeta riktlinjer inom flera områden, varav psykisk ohälsa är ett. Arbetsmarknadens parter har också deltagit i arbetet. Gruppen presenterade sina resultat på ett seminarium på AFA Försäkring den 14 september.

Kan användas av chefer också

Riktlinjerna vänder sig främst till företagshälsovården. Men de är utformade så att även chefer kan använda sig av dem. De kan också bidra till att arbetsgivare ställer andra krav på sin företagshälsa, och lättare kan precisera vilka tjänster de vill ha.

Riktlinjerna innehåller konkreta råd och flödesscheman för hur företagshälsovård och arbetsgivare bör gå tillväga både för att förebygga psykisk ohälsa, och för att ta hand om dem som drabbas.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan vara depression, ångest eller utmattningssyndrom, och andra typer av stressrelaterade besvär. De flesta som drabbas är inte sjukskrivna, påpekar Irene Jensen. Och av de som sjukskrivs blir de flesta bra inom tre månader.

– Man kallar det arbetsrelaterade besvär, även om orsaken ofta kan vara en kombination av press i arbetslivet och privatlivet.

Tidiga tecken på arbetsrelaterad psykisk ohälsa är bland annat att ofta vara uppvarvad , att arbeta mycket övertid, att inte delta i möten för att man har för mycket att göra, att inte prioritera återhämtning.

Viktigt med stöd från närmaste chef

Några av råden för hur man kan hjälpa den som drabbas är:

 • Gör först en ordentlig medicinsk utredning för att fastställa att det verkligen handlar om arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
 • Utred arbetsförmågan.
 • Den som drabbas bör få tillgång till så kallad Problemlösningsfokuserad terapi. Inom ramen för den samtalar man om vad man kan göra för att anpassa arbetet, och går igenom levnadsvanor och annat som kan påverka ens situation.
 • Den som sjukskrivs bör få täta samtal med närmaste chef om hur man kan anpassa arbetsuppgifterna för att kunna återgå till arbetet.
 • När den anställda återgår till jobbet, bör det vara täta uppföljningar med företagshälsa och närmaste chef. Det minskar risken för återfall.

Det är de arbetsplatsnära insatserna som ger resultat, menar Irene Jensen.

– Många inom företagshälsovården är rädda för att tränga sig på med frågor om arbetet, och menar att det inte är “schysst att prata jobb”. Men forskning visar att människor som sjukskrivs för arbetsrelaterad psykisk ohälsa ofta saknar stöd för hur de ska kunna återgå till arbetet.

Förebyggande arbete lika viktigt

Företagshälsan bör också fråga om den drabbade har arbetskamrater med liknande besvär. Om det är så, bör de uppgifterna utgöra grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsen kan till exempel behöva riskbedömas med utgångspunkt för stressrelaterade besvär.

Riktlinjerna omfattar också vad företagshälsan och arbetsgivarna bör göra för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

– Vi jobbar mycket med efterhjälpande åtgärder inom företagshälsovården. Arbetsgivarna investerar stora summor för att hjälpa individer. Men man har börjat ifrågasätta värdet av sådana insatser, säger Irene Jensen.

För att förebygga handlar det bland annat om att:

 • Ha tydliga och tillämpbara policier för vad chefer ska göra om någon drabbas
 • Ge chefer kunskap om psykisk ohälsa
 • Utbilda de anställda i arbetsmiljö och säkerhet
 • Se till att alla medarbetare är involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och inte delegera för mycket av det till skyddskommittéer eller samverkansgrupper

Andra faktorer som främjar psykisk hälsa är:

 • Gott ledarskap och en medveten policy för hur man rekryterar nya chefer
 • En balans mellan den insats man gör, och den belöning man får
 • Tydliga mål
 • Anställningstrygghet
 • Bra balans mellan arbete och fritid

Fakta: Företagshälsovårdens nya riktlinjer

På seminariet den 14 september presenterades också riktlinjer för företagshälsovårdens arbete med hälsoundersökningar.

Företagshälsans riktlinjegrupp har också utvecklat riktlinjer för företagshälsovårdens arbete med hälsoundersökningar, och hur man kan förebygga och hantera ryggbesvär. Under hösten 2015 kommer riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 22 september 2015

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?