Studie om kvalitet. Att göra ett jobb med kvalitet, och att dela den känslan med kollegor, ökar chansen att trivas och vilja stanna på en arbetsplats. Det visar en ny studie om socialsekreterare.

Foto: TT / Maskot

Viktigt få känna att man gör ett bra jobb

Att känna att man kan göra sitt jobb med kvalitet är viktigt för att socialsekreterare ska trivas och vilja stanna i sitt arbete. Ny forskning visar hur den höga personalomsättningen inom socialtjänsten kan motverkas.

Närmare var tredje socialsekreterare som var anställd 2016 hade slutat ett år senare. Det visar statistik som Akademikerförbundet SSR beställt från statistiska Centralbyrån. Personalomsättningen bland socialsekreterare är högre än inom många andra akademikeryrken. Det leder till höga kostnader för samhället, organisationerna och arbetsmiljön.

Socialarbetare har inte bara hög arbetsbelastning. De ägnar sig också åt myndighetsutövning och fattar beslut som har stor betydelse för människors liv. Fler än var tredje socialsekreterare har besvär som beror på arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsorsakade besvär (2018).

Socialsekreterare har en högre risk när det gäller stress och utbrändhet än många andra yrken. De är en utsatt grupp, säger Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö universitet och ansvarig för en ny studie av socialsekreterare i Malmö.

Hennes forskargrupp har försökt ta reda på vad som skulle kunna få socialsekreterare att trivas på jobbet. Forskarna har framför allt tittat på vad som hänger ihop med arbetstillfredsställelse, engagemang och vilja att jobba kvar på arbetsplatsen.

Kvalitet och stöd viktigt för trivseln

Det viktigaste för socialsekreterarnas trivsel var att de hade möjlighet att göra vad de betraktade som ett bra jobb. För socialsekreterare handlar det främst om arbetet med klienterna.

Flera andra saker var också viktiga:

 • Att kollegorna också levererar kvalitet
 • att man inte tvingas utföra uppgifter som man tycker borde gjorts på ett annat sätt
 • att det råder balans mellan arbete och privatliv
 • att man får stöd från chefen
 • att man har goda relationer med klienterna

725 socialsekreterare svarade på forskarnas frågor. Forskarna använde ett frågeinstrument för att mäta organisatorisk och social arbetsmiljö som de varit med om att ta fram, COPSOQ III. Instrumentet innehåller bland annat frågor om engagemang, arbetstillfredsställelse, vilja att stanna kvar i jobbet, rollkonflikter, möjlighet att utföra ett arbete med kvalitet och stöd från överordnade.

Dessutom hade de ett frågebatteri för att mäta det psykosociala säkerhetsklimatet på socialsekreterarnas arbetsplatser. Det vill säga hur mycket organisationen tar psykosociala risker som stress på allvar.

Användbart för chefer

Möjligheten att utföra sitt jobb med kvalitet hänger, enligt studiens forskare, bland annat på

 • att det inte råder personalbrist
 • att man har en bra arbetsfördelning
 • att det finns möjligheter till lärande och utveckling i jobbet

Studien är en så kallad tvärsnittsstudie. För att visa att känslan av att kunna göra ett bra jobb ligger bakom viljan att stanna kvar på arbetsplatsen behövs studier över längre tid.

 Prata om vad som är kvalitet

Studien visar att det är viktigt att diskutera kvalitet i arbetet på arbetsplatsen, menar Hanne Berthelsen. Sådana diskussioner är särskilt viktiga i människonära yrken. 

– Man behöver prata om vad som är ett väl utfört arbete och vilka förutsättningar som krävs för det. Den diskussionen kan man sedan koppla ihop med andra arbetsmiljöfaktorer, som att man upplever arbetsglädje och motivation till exempel.

Text: Michael Nyhaga, 03 september 2019

Relaterade verktyg

 • OSA-utbildningen

  Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser är ett projekt med…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...

Utskrivningsbudskap - hoppfulla meddelanden som utskrivna patienter lämnar till sina medpatienter - är en del av Safewards. Veikko Pelto-Piri säger att programmet handlar om att påverka klimatet på en avdelning.

10 vägar till säkrare psykiatrisk vård

Hoppfulla meddelanden från utskrivna patienter, konkreta metoder för att trappa ner konflikter, och en ”lära-känna-varandra-pärm”. Det är några av de...