två kvinnor sitter brevid varandra mdd en liten dator respektive anteckningsblock. Kvinna med blocket tittar leende på något på skärmen på datorn.

Frukostmöten, mentorsprogram eller handledning – Det kan vara några vägar till att utveckla sitt ledarskap som kommunal chef. Men satsningarna behöver struktureras för att ge effekt, visar en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Fortbilda era chefer – så gör ni en plan

Chefer behöver utbildning för att kunna utvecklas som ledare. Men hur utbildningen av chefer ser ut varierar kraftigt mellan olika kommuner. Det visar en studie vid Högskolan i Dalarna.

Vilken utbildning får kommunanställda chefer för sitt ledaruppdrag? Den frågan har Marie Moström Åberg undersökt. Hon är doktorand i arbetsvetenskap och lärare vid Högskolan i Dalarna. Mest undervisar hon på Personal- och arbetslivsprogrammet.

Ett antal kommuner i Dalarna vände sig till högskolan för att få stöd i frågor om chefsutbildning. Som en följd av det intervjuade Marie Moström Åberg kommunchefer och HR-företrädare i alla länets kommuner (15 stycken). Frågorna handlade bland annat om hur de idag utbildar sina chefer, och om vilka behov de har.

Skillnader mellan kommuner

Det övergripande mönstret visar på tydliga skillnader mellan kommunerna. Generellt har de största kommunerna en mer utvecklad utbildning för sina chefer, medan de mindre inte har kommit lika långt, enligt Marie Moström Åberg. Men det finns också undantag från den bilden.

– Vissa kommuner, särskilt de större, har gedigna ledarskapsprogram. Andra har ingen planerad utbildning och ingen ledarskapspolicy, säger hon.

I kommuner där ledarskapsutbildningen är välutvecklad, består den ofta av flera steg.

Utbildning, mentor och stöd

Det finns till exempel en aspirantutbildning, där medarbetare som är nyfikna på chefsrollen kan prova på den. Nyblivna chefer får handledning eller coachning, och ofta stöd av en erfaren mentor. Kommunerna har stödfunktioner dit nya chefer kan vända sig med frågor. De får utbildning i olika ämnen som berör ledarrollen.

Marie Moström Åberg, doktorand vid Mälardalens högskola– Det som är svårast är att erbjuda fortbildning för dem som varit ledare i 15 – 20 år. Fokus ligger ofta på de första åren, säger hon.

Policy och frukostmöten

Det är vanligare att de större kommunerna har en uttalad policy för vilket slags ledarskap som ska prägla verksamheten. Där finns också strukturer som gör att chefer från olika delar av organisationen träffas. Det kan vara till exempel regelbundna frukostmöten några gånger per år, med olika aktuella teman.

– Gemensamma frukostseminarier ger cheferna input och en möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans. De blir ett gemensamt lärande.

Gemensamma frukostmöten är en modell som är värd att ta efter, anser hon. Det kan vara en bra start i kommuner som inte har tagit något samlat grepp om sin chefsutbildning.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Även i kommuner där ledarskapsutbildningen inte är så utvecklad får cheferna viss utbildning. Då handlar den främst om ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Det är ovanligare med utbildningar som syftar till att cheferna ska utvecklas och bli bättre ledare.

Förklaringen är inte ointresse, betonar Marie Moström Åberg. Snarare handlar det om resurser. Mindre kommuner kan ha små personalavdelningar, liten budget och därmed begränsade möjligheter.

Det är inte självklart att ha en ledarskapsfilosofi.

– De vill, men har inte förutsättningarna. Det är inte heller självklart att ha en ledarskapsfilosofi, eller något annat uttryck för hur man ser på ledarskap.

När kommuner har svårt att ordna egna ledarskapsutbildningar kommer initiativet i stället ofta från konsulter, som erbjuder olika kurser. Vissa förvaltningar nappar, medan andra inte gör det.

De som köper in kan välja certifierade utbildningar, som UGL (Utveckling grupp och ledare) eller UL (Utvecklat ledarskap), men också något helt annat. Det kan innebära att chefer i en och samma kommun inte bygger upp ett gemensamt språk i ledarskapsfrågor.

Viktigt få lära av andra

Vad behöver då chefer för att utvecklas och bli bättre ledare?

Den frågan ger forskningen delvis olika svar på. Det finns inga färdiga paket som ger allt, säger Marie Moström Åberg. Hon menar att många kommunala HR-avdelningar skulle ha nytta av något slags verktygslåda, med tips på vad utvecklingsprogram för chefer kan innehålla. Den skulle de kunna använda på hemmaplan.

Ledarskapsutveckling handlar dessutom inte bara om utbildning, fortsätter hon. Mentorskap, handledning och liknande sätt att lära av andra på arbetsplatsen är viktiga inslag.

– Jag tror att många kan lära av att se hur andra chefer gör, men då måste man hitta formerna för det. Kanske kan nya chefer ”gå ryggsäck” en halv dag ibland? Delat ledarskap kan också vara ett sätt att integrera dem som kommer nya i rollen.

Text: Margareta Edling, 05 oktober 2021

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...