Forskare vid Svenska Miljöinstitutet kartlägger gifter vid avfalls- och biogasanläggningar, utifrån gränsvärden och hälsorisker.

Forskare vid Svenska Miljöinstitutet kartlägger gifter vid avfalls- och biogasanläggningar, utifrån gränsvärden och hälsorisker.

Foto: Torbjörn Uhlin

Nya risker med biogas och faror i räddningstjänst

Nya faror inom räddningstjänst, avfallshantering och transporter – det är ämnen för tre nya projekt som forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet börjar arbeta med under 2014.

Brandmän är utsatta för många risker: olyckor, farliga ämnen, hot och våld och posttraumatisk stress. Många kommuner förändrar räddningstjänstens uppgifter och det påverkar det arbetsmiljön och riskerna. Johan M. Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, ska utveckla former för hur man får med arbetsmiljöfrågorna när man utvecklar verksamheten.

Tillsammans med tre räddningstjänster som har utvecklats åt olika håll, i Jönköpings län, Södertörn och södra Skåne, ska Johan M. Sanne och hans kollegor studera hur de arbetar med risker vid hus- och bilbränder, trafikolyckor och självmord. Forskarna samarbetar också med SKL och berörda fackförbund.

Forskarna ska genomföra intervjuer, diskussioner i fokusgrupper och rollspel, och analysera policydokument och checklistor. Hur utbildar och övar man sig? Hur använder chefer för de olika former av stöd för att fatta beslut som finns? Hur kan man göra för att lära mer av av erfarenheter från insatser?

Hur påverkar biodiesel hälsan?

Kan biobränslen som ersätter hälsofarliga fossila bränslen i själva verket medföra större risker? Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet, kartlägger gifter vid avfalls- och biogasanläggningar, utifrån gränsvärden och hälsorisker. Anställda som hanterar avfall riskerar sin hälsa genom bakteriegifter, två olika former av endotoxiner, fria och bundna. Bägge kan orsaka både luftvägsinflammationer, nedsatt lungfunktion och astma. Men hittills har forskare mest diskuterat och mätt de fria, trots att de bundna, med större partiklar, kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

En huvudfråga för Erica Bloom och hennes kollegor är därför att mäta och kartlägga bägge formerna, både de fria och de bundna.

Vad finns i avgaserna från biodiesel?

Anders Blomberg, Umeå Universitet, undersöker och i så fall hur avgaser från biodieselavgaser påverkar luftvägar, hjärta och kärlSverige är ledande när det gäller att utveckla biodiesel för fordon. Men fortfarande vet man alltför lite om biodieseln förbränningsprodukter, och hur dessa påverkar hälsan.

Anders Blomberg kommer i sin studie utsätta friska personer för avgaser från biobränslen som motsvarar stadstrafik och jämföra med motsvarande mängd fossila dieselavaser. Därefter undersöker han effekterna på hjärta, lungor och luftvägar.

151 miljoner till 51 projekt

AFA Försäkring beslutade i december 2013 att satsa nära 6,5 miljoner på dessa tre projekt. De tillhör de 18 projekt som fick cirka 41 miljoner tillsammans. Företrädare för arbetsmarknadens parter beslutar om var det sammanlagt 141 miljoner till 51 projekt, de flesta fick mellan två och tre miljoner.

Ett av dessa 151 projekt är ett tredje projekt om biobränslen, som fick anslag i juni. Mats Bohgard, Lunds universitet, tar fram ny kunskap för att man ska kunna arbeta för att förbättra säkerhet och hantera risker vid arbete vid kommunala biogasanläggningar, avfallshantering, reningsverk, och inom lantbruket.

Text: Mats Utbult, 26 mars 2014

Senaste artiklar

”Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö”

Sexuella trakasserier kan förekomma på alla sorters arbetsplatser. Det visade Metoo-uppropen hösten 2017. Nu finns ett digitalt verktyg till hjälp för att förebygga sexuella trakasserier. Verktyget har tagits fram av…

De testar nytt sätt att mota stress

En ny arbetstidsmodell som ska ge återhämtning och mer variation. Det prövar Södra Älvsborgs sjukhus. På en avdelning har sköterskorna schemalagd kompetens­utveckling och personlig utveckling upp till 20 procent av…

Konsten att lyckas med heltid

Alla ska kunna leva på sin lön. Men hur få ihop heltid till alla på ett vettigt sätt? Tänk nytt och brett, satsa på samverkan och bli bra på schema­planering.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?