FORSKNING PÅ 5

På distans helt eller delvis? Prata om det!

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen

TANKEVÄCKARE

  • Längtar du tillbaka till att vara mer på arbetsplatsen?
  • Trivs du med att arbeta på distans?
  • Behöver ni prata om var och hur ni ska jobba framöver?
Hund som tittar på en bärbar dator

Veta mera

Var ska vi jobba och varför?

Utgå från verksamhetens mål och uppdrag och vad som är möjligt hos er när ni pratar om var ni ska jobba. Ta med både verksamhetens, medarbetares, kollegors och chefers perspektiv i samtalet. Gör en riskbedömning och följ upp hur det fungerar hos er. Ändra när det behövs.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Ta med olika perspektiv i samtalet
  • Utgå från vad som är möjligt
  • Riskbedöm och låt alla komma till tals
  • Hur blir det för alla – följ upp

På plats, på distans och hybrid

Coronapandemin gjorde att många började jobba mer hemifrån eller från andra platser. Många verksamheter har nu hittat det nya normala och andra provar sig fortfarande fram. I en del verksamheter finns möjlighet till både tillfälligt hemarbete och mer varaktigt distansarbete. Kanske har ni hittat olika hybridlösningar som fungerar? Avtal och överenskommelser sätter ramarna.

Ta med olika perspektiv i samtalet

Säkerställ att det blir bra för både verksamhet, medarbetare, kollegor och dem verksamheten finns till för. Det handlar om arbetsmiljö. Hur kan vi kombinera arbete på plats och distansarbete på ett sätt så att medarbetare och chefer mår bra och presterar väl? Att jobba hemifrån eller från andra platser kan också vara en bra arbetsanpassning. Det handlar också om verksamheten och var arbetet kan utföras för att ge ett bra resultat.

Hitta kreativa lösningar

Prata också om hur ni kan säkra ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen. Sortera i vilka möten ni behöver ses fysiskt och när det fungerar lika bra på distans. Eller när det fungerar bra med hybridlösningar. Var kreativa och utgå från vad som är möjligt och önskvärt hos er. Verksamheter behöver hitta lösningar i dialog mellan medarbetare och chef. De har kunskap om verksamheten och erfarenheter om hur arbete och samarbete på olika platser kan fungera. Några frågor kan behöva lyftas till högre ledning.

Följ upp arbetsmiljöarbetet

Vilka lösningar ni än väljer så behöver de följas upp. Blev det som ni tänkt för verksamheten och för arbetsmiljön? Behöver ni justera något? Håll dialogen vid liv, för det som fungerar bra idag kan behöva en annan lösning imorgon. Fortsätt att följa upp.

Om forskningsprojektet

Forskarna Kristina Palm och Gisela Bäcklander från Karolinska Institutet samt Calle Rosengren från Lunds universitet studerade hur arbetet fungerade under Coronapandemin.

Här kan du läsa hela forskningsrapporten

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Här finns förslag på frågor som stöd för er att komma fram till hur ni ska jobba framöver. Alla på plats? Eller möjligheter att arbeta på distans? Är en hybridlösning ett alternativ? Där några jobbar på plats och andra på distans.

Längst ner under Fördjupning finns fler frågor att välja bland.

Kom ihåg att ta med olika perspektiv i varje fråga: Hur blir det för dig? För kollegor? För chefer? Och för verksamheten?

För frågorna nedan finns en timer om ni vill ha hjälp att hålla ordning på tiden. Den är inställd på 5 minuter. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.

Bestäm också när och hur ni ska följa upp hur det fungerar för verksamheten och er alla. Var beredda på att ändra om och när det behövs.

Fråga 1
För- och nackdelar med att jobba på distans?
Fråga 2
För- och nackdelar med att jobba på arbetsplatsen?
Fråga 3
För- och nackdelar med olika hybridlösningar?
Fråga 4
Hur påverkas vårt gemensamma lärande och samarbete?

Jobba vidare

Hands-on-material

Här kan du ladda ner fina saker.

Tips

Håll dialogen igång!

Nu har ni kanske kommit fram till var och hur ni ska jobba, och varför, så att det blir bra för både verksamhet, för dem som är på distans och för dem som är på arbetsplatsen. Här finns tips på ett verktyg och en artikel att jobba vidare med.

två undersköterskor vänder en patient i en sjukhussäng