Pernilla Widholm Jolgård i ett förråd.

Har koll på skyddsutrustning. Distriktssköterskan Pernilla Widholm Jolgård, Vårdförbundet, arbetar i hemsjukvården när hon inte har facklig tid och samverkar. Här är deras förråd med skyddsutrustning.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tätare samverkan under corona

Från två gånger i månaden till två gånger i veckan. Så ofta samverkar arbetsgivaren nu med fackliga representanter och skyddsombud i Härryda. Då kan alla bidra till snabba men genomtänkta beslut i en extraordinär tid. 

I vanliga fall möts centrala samverkansgruppen en gång i månaden. Samma skara, förutom kommundirektören, ses även på personalchefsberedningen varje månad. Sedan mitten av mars har de ökat takten för personalchefsberedningen till möten två gånger i veckan.

När de möts så här ofta behöver det vara enkelt att delta. De som kan vara med fysiskt ses i kommunhuset, men det går också bra att delta digitalt.  

Porträtt på Anders Pettersson, personalchef i Härryda. – Först drar jag en sammanfattning av nyhetsläget i landet. Sen går vi över till hur det ser ut i vår kommun med smitta, sjuktal och vikarietillgång, säger personalchefen Anders Pettersson. 

Han rapporterar även från kommunens krisledningsgrupp. 

– Dels för att facken ska veta vad som sagts, men också för att vi som arbetsgivare vill höra deras uppfattningar. 

Stöd för att fatta bra beslut

Under nästan två månader av tät samverkan har de hunnit med många frågor. Ibland har det gått undan. Som när socialtjänsten behövde en egen krisstab. Då förklarade Anders Pettersson varför arbetsgivaren behövde flytta medarbetare från andra enheter till staben på kort varsel.  

– Den sortens frågor ska egentligen förhandlas formellt. Men nu behövde det ske snabbt. 

Facken gav sina synpunkter. SACO-rådet ville veta om personalförflyttningen skedde frivilligt, om inte så hade de begärt förhandling.  

Staben fick grönt ljus.  

– På två dagar var staben igång, säger Anders Pettersson.  

Han betonar att arbetsgivaren behöver skyddsombudens och de fackligas perspektiv för att kunna fatta bra beslut. 

Hittar andra lösningar

En annan fråga som samverkansgruppen tidigt hanterade var när Vårdförbundet hade farhågor om att skolsköterskorna skulle kunna bli förflyttade till vården. 

– Ibland kan vi som arbetsgivare gå snabbt fram och då kan facken bromsa, och vi hittar en annan lösning istället, säger Anders Pettersson.

Tidig samverkan har ett stort värde

Pernilla Widholm Jolgård är distriktssköterska och förtroendevald för Vårdförbundet i Härryda. Hon anser att tidig samverkan har ett stort värde.  

Porträtt på Pernilla Widholm Jolgård.– Innan man förflyttar personal behöver man undersöka vilka konsekvenser det kan leda till. Även om någon skolsköterska skulle flyttas till vården på frivillig basis, så får det konsekvenser för skolhälsan. Skolsköterskorna behövs där de är, och det lyssnade arbetsgivaren i Härryda på, säger Pernilla Widholm Jolgård. 

Eftersom hon även sitter i Vårdförbundets avdelningsstyrelse för Västra Götaland har hon helikopterperspektiv på hur läget är även i andra kommuner. Hon tycker att Härryda ligger jämförelsevis bra till. 

På hemsjukvården där hon arbetar var de snabba med att beställa skyddsutrustning. Det är också de som fördelar ut skyddsutrustningen till kommunens arbetsplatser. Än så länge räcker lagret. 

I Härryda har de en tradition av väl fungerande samverkan med sig in i coronakrisen, enligt både personalchefen och de fackliga. Det är en fördel nu.  

Pernilla Widholm Jolgård ser att arbetsgivaren tar till sig av medarbetarnas synpunkter.  

– Om man som medarbetare i vanliga fall blir lyssnad på och har inflytande så blir man också mer flexibel och redo att steppa upp när det är kris. Då känns det mer ok att säga ”jag kan ta ett extrapass”. 

I en helt ny situation

Porträtt på Monica Bengtsson, Kommunal.Undersköterskan Monica Bengtsson är Kommunals huvudskyddsombud och sektionsordförande i Härryda. Hon tycker att det är bra att de får tät information om personalläget.  

– Den här situationen är ny för både arbetsgivaren och medarbetarna. Hittills har vi fått in vikarier, säger Monica Bengtsson. 

Arbetet för att minska smittspridning kan se olika ut i olika verksamheter i en kommun. I Härryda såg till exempel måltidspersonalen en risk för smittspridning under luncherna. Då ville de att lärarna skulle hjälpa eleverna att hålla tillräckligt avstånd. Men det hörde inte till lärarnas arbetsuppgifter. Detta blev också en fråga som togs upp i samverkan. Lösningen blev att istället anställa vakter som hjälper till i bamba under pandemin. 

– Vi märker att olika verksamheter drar i varandra nu under krisen. Då är det viktigt med tydlighet om vem som är arbetsgivare och leder arbetet, säger läraren Anna Carlsson, ordförande för SACO-rådet i Härryda kommun.  

Får större förståelse

Med tät samverkan får facken och de olika verksamheterna en större förståelse för varandra, menar Anna Carlsson.  

porträtt på Anna Carlsson.– I början var medvetenheten på helt olika nivåer. Medan det var full rulle mot smittspridning i skolan, var det lugnt hos arkitekterna. Kommunens ingenjörer hade inte ens börjat fundera på att ställa in ett öppet hus. Då var det värdefullt att alla fackordföranden i samverkansgruppen fick en gemensam bild. Nu är det lugnare i skolan, men mer kritiskt inom äldrevården.  

Efter varje samverkansmöte gäller det att nå ut till alla medarbetare med information om vad som bestämts.  

– I en kris får det inte vara för många kanaler som konkurrerar. I vanliga fall hade det varit roligt att komma först med en nyhet, men nu tar jag ett steg tillbaka och tänker att min uppgift är att driva förbättringar, och att det är arbetsgivarens uppgift att informera.  

Text: Anna Norrby, 08 maj 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...