– Vi pratar numera mycket om självledning i kommuner och landsting, säger Christian Tangkjaer, lektor på Copenhagen Business School. Han berättade på Arbetslivets dag om den danska Tillitsreformen.

Foto: Åsa Hammar

Ledarskap kan bygga på tillit istället för kontroll

I Danmark har man infört en tillitsreform för att modernisera den offentliga sektorn. Den var en av nyheterna på Arbetslivets dag i Malmö den 12 mars, som i år handlade om ledarskap.

Temat var ledarskap i en accelererande värld. Vad är egentligen ledarskap? Behövs ledare i en tid när arbetslivet blir alltmer kunskapsintensivt och förändringarna sker i allt snabbare takt? Det var ett par utmanande frågor som forskaren Lisbeth Rydén från Nätverket Arbetslivet inledde dagen med.

Omkring hundra chefer, skyddsombud och andra arbetsmiljöintresserade från hela landet – och Danmark – lyssnade på korta föredrag och deltog i reflekterande samtal tillsammans. Dagen arrangerades av Nätverket Arbetslivet och ägde rum i Malmö högskolas lokaler, med stöd av Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning på Malmö Högskola.

Många myter om ledare

Det finns för många myter om hur man ska vara som ledare, menade Johan Alvestad, lektor på högskolan i Kristianstad.

– Egentligen säger de bara hur man blir en framgångsrik person rent allmänt. Det finns inget vetenskapligt stöd för några särskilda ledaregenskaper, sade han.

Det finns inget vetenskapligt stöd för några särskilda ledaregenskaper

Under ett av hans forskningsprojekt fick chefer föra dagbok och beskriva vad de gjorde på jobbet. Det blev en mängd motsägelsefyllda beskrivningar som att ”se till att medarbetarna får stöd”, ”låta folk ta eget ansvar”, ”lyssna och låta dem prata själva”, och ”förklara ordentligt så de känner sig trygga”. Johan Alvestad läste upp dem i snabb takt, under publikens igenkännande fnissningar.

Det behövs mindre ledarskap, var Johan Alvestads slutsats. Istället behöver vi fler förebilder. Förebilder kan vara kolleger som gör samma jobb som man själv men med mer erfarenhet, och som därför kan göra jobbet lite bättre.

Dansk tillitsreform uppmuntrar självständigt tänkande

Hur ska de nya kunskapsintensiva organisationerna styras då? Svaret sedan minst två decennier tillbaka i svensk offentlig sektor är New Public Management (NPM). NPM brukar föra med sig detaljerade system för att kontrollera att arbetet blir gjort som det är tänkt.

– New Public Management finns i den danska offentliga sektorn också. Men i Danmark finns en motreaktion, sade Christian Tangkjaer, lektor på Copenhagen Business School.

Där har man börjat tala om att kvaliteten på verksamheten i offentlig sektor vilar på den kunskap som de professionella har. Då krävs tillit till medarbetarna för att de ska kunna använda den kunskapen.

Tillit är i Danmark inte bara ett modeord. År 2013 enades den danska regeringen och parterna i den offentliga sektorn om ett nytt avtal, den så kallade Tillitsreformen.

Avtalet handlar om att skapa styrsystem i den offentliga sektorn som bygger mindre på kontroll, och mer på ansvar och tilltro till medarbetarnas professionalitet och förmåga att leda sig själva. Sju huvudprinciper ska styra arbetet i dessa verksamheter. Dessa principer tillämpas nu i flera kommuner, bland annat i Köpenhamn där man till exempel arbetar målmedvetet med att få bort onödiga regler.

Viktigt att lyssna på varandra

Flera talare under dagen poängterade vikten av samarbete och att lyssna på varandra i det moderna arbetslivet. Bland dem var Cecilia Sahlström, före detta chef och polis, som arbetar med inkluderingsprojekt, och Pär Pettersson, psykolog och forskare vid högskolan i Kristianstad.

Sist på dagen berättade Jenny Berg Nilson från spelföretaget Massive, beläget i Malmö, om deras globala och samtidigt mycket svenska arbetsplatskultur. Massive har omkring 300 medarbetare från ett trettiotal länder.

På svenska Massive får de lära sig att ta egna initiativ utan att invänta chefens godkännande. Det kan först bli en stor kulturkrock för en del, som är vana vid att någon annan bestämmer vad de ska göra. Men det får också många att växa och utvecklas, menade Jenny Berg Nilson.

Helena Hornemark, utvecklingsledare i Lunds kommun, var en av många nöjda deltagare under dagen.

– Jag hade gärna sett ännu mindre grupper så det hade gått att utbyta erfarenheter lite lättare. Men det var bra med korta föredrag, då orkar man lyssna hela vägen. Bäst var Pär Pettersson, som lyfte fram vikten av samtal och konsten att lyssna, som grund för ledarskap. Det tror jag också är en förutsättning.

Text: Åsa Hammar, 24 mars 2015

Senaste artiklar

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

De screenar personalen med försvarets metod

På Södertälje sjukhus intensivvårdsavdelning har coronapandemin varit omtumlande för personalen. Därför har sjukhusledningen screenat personalen för psykisk ohälsa och stöttat dem som behövde hjälp. De gjorde det med hjälp av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...