En lärorik dag, tyckte Agneta Björck, PA-konsult i Region Jönköping, om inspirationsdagen om hälsofrämjande arbetsplatser. -	Det blev tydligt vad som behövs för att arbeta mer hälsofrämjande.

– Det blev tydligt vad som behövs för att arbeta mer hälsofrämjande. En lärorik dag, tyckte Agneta Björck, PA-konsult i Region Jönköping, om inspirationsdagen om hälsofrämjande arbetsplatser.

Foto: Åsa Hammar

Inspiration för att må bra på jobbet

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan utvecklas?
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård bjöd på en inspirationsdag för landstingsfolk.

Chefer och medarbetare från tre arbetsplatser berättade hur de jobbar hälsofrämjande. En konsult och en forskare fyllde på med teori och forskningsresultat.

Dagen arrangerades på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm den 6 februari 2015, och den arrenderade salen blev snabbt proppfull, med drygt hundra intresserade chefer och HR-folk.

Andra frågor för att främja hälsa

Anders Hanson, konsult i arbets- och organisationspsykologi, inledde med att gå igenom teorier och kunskap som man kan ha nytta av för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Han började med att pröva en definition av hälsa i arbetsplatssammanhang:

– Hälsa ur ett arbetsplatsperspektiv, det är arbetsplatser där människor mår bra och kan lyckas.

Hälsa ur ett arbetsplatsperspektiv, det är arbetsplatser där människor mår bra och kan lyckas

Han nämnde sociologen Antonovsky som myntade begreppet KASAM, känslan av sammanhang, som en grund för hälsa. Antonovsky ställde den intressanta frågan hur det kommer sig att vissa människor, trots svåra erfarenheter, ändå kan uppleva sig ha en god hälsa.

En enkel enkät i Region Gävleborg

En annan fråga ställde Karin Rystedt, HR-direktör i Region Gävleborg:

– Vi vet att medarbetare som mår bra presterar bra. Och vi vet att medarbetare som presterar bra skapar kvalitet och utveckling. Men hur ska vi nå dit?

Hon berättade hur de i Region Gävleborg byggt upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla regionens arbetsplatser och divisioner. Grunden är en enkel enkät, HME-enkäten, som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten kopplas till en prioriteringsmatris som visar vilka frågor som är viktigast på varje arbetsplats.

Tid för reflektion i Karlstad

Bra rutiner för kommunikation, tid för reflektion och avlastning från tidsödande administration – så har kirurgavdelning 6 i Karlstad skapat både bättre flyt i arbetet för medarbetarna och större trivsel för patienterna.

Avdelningen fick Suntarbetslivspriset 2014 för ett imponerande arbetsmiljöarbete. Med på inspirationsdagen var avdelningens chef Annika Carlson, sjuksköterskan Birgitta Sinsberg och undersköterskan Mai Britt Telander.

Ständiga förbättringar

Mariann Nordin, chef för Service och logistik på Karolinska, visade också hon hur arbetet med att skapa trivsel och delaktighet kan höja kvaliteten i en verksamhet.

Avdelningen är Karolinskas interna leverantör av patienttransporter och materialtransporter. Medarbetarna där har tagit fram mål och visioner, och skapat mätetal. Alla medarbetare ingår numera i en arbetsgrupp med uppgift att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Sjukfrånvaron har gått ner och resultaten på medarbetarundersökningarna har skjutit i höjden. År 2011 fick avdelningen dessutom utmärkelsen Svensk kvalitet.

Vi mår bra av att arbeta

Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, fick avsluta dagen med ett svep över sin forskning om vad som får människor att må bra på jobbet.

– Arbete är något bra, det vet vi från forskning. Arbetet strukturerar vår tid, skapar mening, ger status och en identitet, uppmuntrar till aktivitet och kreativitet.

Eva Vingård har tillsammans med professor Magnus Svartengren gjort flera studier över vad som får anställda att må bra på jobbet. I studien Hälsa och framtid kan man läsa mer om dessa friskfaktorer.

I kommuner och landsting handlar det bland annat om möjlighet till intern rörlighet och kompetensutveckling, god kommunikation, ett integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete och koll på sjukfrånvaron.

Dagen avslutades med varma applåder från en nöjd publik. En spontan utvärdering på plats gav kommentarer som: Bra att visa att det går! Uthållighet är grejen!

Någon nämnde att ledarskapet är så viktigt för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats – men man kan ju tyvärr inte bestämma vem som ska sitta där…

På det svarade Eva Vingård att rekryteringen av chefer också kan vara en friskfaktor för en arbetsplats. Det handlar om att rekrytera efter lämplighet, inte bara kompetens, menade hon.

– Allt börjar egentligen där, sa Eva Vingård.

Text: Åsa Hammar, 17 februari 2015

Senaste artiklar

Här får de ny energi under arbetsdagen

TEMA ÅTERHÄMTNING Boosta energi på arbetstid – hur gör man det? Åhus vårdcentral satsar på återhämtande aktiviteter. – Sammanhållningen är allra viktigast, säger sekreterare Margurite Magnusson. Ta del av deras…

Vinn tid med nytt sätt att skriva

Snabbare, kortare och mer lättläst dokumentation. Socialsekreterare i 29 kommuner har vässat sitt skrivande i ett nationellt utvecklings­projekt för bättre dokumentation. – Jag kan nu lägga min tid på de…

Luleå lär av föräldrars klagomål på skolan

Alla skolor ska ha rutiner för att hantera klagomål från föräldrar. Tydliga rutiner är bra för både verksamheten och arbetsmiljön. I Luleå arbetar barn- och utbildningsförvaltningen systematiskt för att lära…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en liten flicka tittar fram under locket på en låda full med hinkar och spadar. Förskolemiljö utomhus i bakgrunden.

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat...