Artur Tenenbaum gör tummen upp framför diagram på stor skärm

Hur förebygger vi psykisk ohälsa i arbetslivet bättre? Företagshälsovården kan ha en aktivare roll.
– Vi har nu bra, framforskade och tidseffektiva metoder som kan mäta arbetsrelaterad stress, säger företagsläkare Artur Tenenbaum.

Foto: Jeanette Neij

Tummen upp för mätmetod mot stress

Företagshälsovården kan ha en viktig roll när det gäller att påvisa stressrelaterad ohälsa tidigt. Nu sprids en forskningsbaserad mätmetod som fångar upp arbetsrelaterad stress – på både individ- och gruppnivå.
– Metoden är lätt att förstå och ger återkoppling direkt, säger företagsläkare Artur Tenenbaum.

Stress och hög arbetsbelastning är i dag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterade besvär. För att vända utvecklingen och få färre att drabbas av utmattningssyndrom krävs insatser på flera håll.

– En avgörande faktor för att avhjälpa det här är företagshälsovården, sa överläkare Maria Albin, Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, på ett seminarium den 11 oktober.

På seminariet, anordnat av centrumet och Karolinska Institutet, diskuterade forskare och praktiker vetenskapliga metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Diagram visar stressnivån

Ett sådant verktyg, LUQSUS-K, används av bland annat Västra Götalandsregionens företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet, som omfattar 53 000 anställda. Delar av verktyget har utvecklats av forskare i Lund och består av fyra frågeformulär. Deltagaren fyller i formulären och svaren matas in i ett beräkningsprogram som tar fram tydliga diagram. Diagrammen visar upplevd stress i arbetet, vilka faktorer som påverkar och om personen riskerar att drabbas av utmattningssyndrom.

Forskarna har nyligen kunnat visa att det första frågeformuläret (LUCIE) verkligen mäter arbetsrelaterad stress, och inte annan stress i livet.

– Metoden är lätt att förstå, lätt att administrera och ger pedagogisk återkoppling direkt. Ligger man på grönt i första formuläret har man inga stressymtom, på rött är det illa, berättade läkare Artur Tenenbaum, enhetschef på Hälsan & Arbetslivet.

Stor potential för att undersöka hela arbetsplatser.

Enheten har nu utarbetat en klinisk handbok för sin arbetsmodell. Tanken är att underlätta för företagshälsovården att använda LUQSUS-K vid utredning, sjukskrivning och rehabilitering av misstänkt utmattning eller förstadier till utmattningssyndrom. Eftersom resultaten från ett av frågeformulären även visar vilka faktorer som bidrar till stressen kan rätt åtgärder lättare sättas in.

Kan mäta stora grupper

Hittills har metoden använts på individnivå och i några fall på avdelningsnivå för att kartlägga den psykosociala arbetsbelastningen i en hel arbetsgrupp, i förebyggande syfte. Men Artur Tenenbaum ser stor potential för att undersöka hela arbetsplatser. Inom ramen för Mobiliseringsinitiativet – en nationell mobilisering för att förebygga sjukfrånvaron – har docent Kai Österberg i Lund tagit fram en webbversion av LUQSUS-K som användes i Västra Götalandsregionen och som kan användas för upp till 1 000 individer. Materialet finns tillgängligt på företagshälsovårdens portal fhvmetodik.se.

– Nu finns alltså ett vetenskapligt framforskat instrument som har använts kliniskt, är tidseffektivt och som vi vet kan användas både på individ- och gruppnivå för att upptäcka stressrelaterad ohälsa i tid och arbeta hälsofrämjande, sa Artur Tenenbaum, som hoppas på fler användare.

Förutom Hälsan & Arbetslivet använder i dag företagshälsovårdsenheter i bland annat Kristianstad och Jönköping samt Tetra Pak i Lund LUQSUS-K.

– En grundförutsättning för att metoden ska fungera på gruppnivå är att chefer vill skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med ohälsan. Metoden måste också förankras ordentligt och individerna få återkoppling. Det gäller att aldrig köra igång utan att informera och veta hur resultaten ska användas.

Text: Jeanette Neij, 16 oktober 2017

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Här får de ny energi under arbetsdagen

TEMA ÅTERHÄMTNING Boosta energi på arbetstid – hur gör man det? Åhus vårdcentral satsar på återhämtande aktiviteter. – Sammanhållningen är allra viktigast, säger sekreterare Margurite Magnusson. Ta del av deras…

Vinn tid med nytt sätt att skriva

Snabbare, kortare och mer lättläst dokumentation. Socialsekreterare i 29 kommuner har vässat sitt skrivande i ett nationellt utvecklings­projekt för bättre dokumentation. – Jag kan nu lägga min tid på de…

Luleå lär av föräldrars klagomål på skolan

Alla skolor ska ha rutiner för att hantera klagomål från föräldrar. Tydliga rutiner är bra för både verksamheten och arbetsmiljön. I Luleå arbetar barn- och utbildningsförvaltningen systematiskt för att lära…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en liten flicka tittar fram under locket på en låda full med hinkar och spadar. Förskolemiljö utomhus i bakgrunden.

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat...