Brandmannen Stefan Magnusson.

– En röd tråd i vårt arbete har varit att hitta en modell för hur vi beter oss, som är så enkel att följa att man inte kan kliva ur den. Som brandmän ska vi kunna göra saker utan att vi tänker på det, säger Stefan Magnusson.

Foto: MSB/Johan Eklund

Samarbete om arbetsmiljö ger lyft för brandmännen

När olika parter på central nivå går samman i ett prestigelöst samarbete går det att åstadkomma storverk. Ett exempel på det är projektet Friska brandmän, som brandmannen Stefan Magnusson i Skellefteå deltar i.

På Arbetsmiljöverkets och arbetsgivarorganisationernas konferens om systematiskt arbetsmiljöarbete (december 2015) berättade han om detta mångåriga projekt som givit konkreta resultat och påverkar brandmännens vardag inte bara i Sverige, utan också i andra EU-länder. Projektet fortsätter, med nya utmaningar.

”Snabbare om vi ror åt samma håll”

Det problem som projektet började med, och som har tagit mest tid och kraft, handlar om hur man ska minimera den risk det innebär att utsättas för ämnen i sotet från de bränder som brandmännen bekämpar. De blir utsatta på flera sätt. Först och främst förstås på branden, eftersläckning och arbete med brandplatsrester. Sedan när de hanterar och använder kläder och utrustning som fått ämnena på sig. De kommer också i kontakt med dem under övningar och utbildning.

–Under 2006 började representanter för fackförbund och Sveriges kommuner och landsting och Pacta prata om att vi såg att vi hade ett enormt problem med arbetsmiljön. Det kom larm från 32 stora internationella forskningsprojekt som visade kristallklart att brandmän blev sjuka av sitt arbete och det kom ständigt nya rapporter. Parterna centralt träffades och vi kom överens om att sätta oss i samma båt och ro åt samma håll, för då kommer man fortare fram, berättar Stefan Magnusson.

Det första initiativet till projekt kom från hans arbetsplats, Räddningstjänsten i Skellefteå, där de hade börjat diskutera frågan efter att flera brandmän hade drabbats av cancer. De hade identifierat ett stort och känt problem, som man talat om i 30–40 år.

Projektets mål blev också namnet

Stefan Magnusson minns hur de satt åtta personer ett rum, i allvarlig stämning, och diskuterade vad projektet skulle heta. Något om död, cancer och helvete…?

– Det finns en uppsjö av skrämselpropaganda, men vi valde att istället utgå från vad vi egentligen ville åstadkomma. Vi döpte alltså projektet till det som var målet: friska brandmän. Och det tror jag har en del i den succé som projektet har blivit, själva namnet är viktigare än man kan tro!

Samarbetet mellan parterna komplicerades något av att det inom just den här yrkesgruppen finns två konkurrerande fackförbund, Kommunal och Brandmännens riksförbund, som har ungefär lika många medlemmar bland brandmännen. Men Stefan Magnusson förklarar att i den här frågan har det gått bra att samarbeta.

Samarbetet underlättades också av att arbetsgivarnas centrala parter var desamma, SKL och Pacta*, som sinsemellan har ett nära samarbete.

Två myndigheter fanns också med i bilden, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som var med i en referensgrupp.

– De kunde inte vara med fullt ut, eftersom de ju är tillsynsmyndigheter som ska kontrollera att vi gör saker rätt.

En enkel modell för hur vi beter oss

– I början när vi träffades på möten så ville vi så vansinnigt mycket, men kunde först inte riktigt få till det. Vi insåg att en grund var att alla får kunskap som leder till insikt. Men hur kan vi sprida budskapet?

Stefan Magnusson ler när han fortsätter:

– En tanke var att skriva en bok, men jag som varit brandmän i 30 år tänkte att det var en dödfödd idé. För brandisar läser inte mer än nio sidor med mycket bilder, väl…?

– En röd tråd i vårt arbete har varit att hitta en modell för hur vi beter oss, som är så enkel att följa att man inte kan kliva ur den. Som brandmän ska vi kunna göra saker utan att vi tänker på det, det gäller att skapa en hel kedja och inte bara en enskild händelse.

En röd tråd i vårt arbete har varit att hitta en modell för hur vi beter oss

Lösningen, som de började att pröva i Skellefteå, handlade i kort sammanfattning om att minimera kontakten med sot så snart som möjligt efter insatsen på brandplatsen, genom att byta kläder direkt – och under hemfärden separera sotiga kläder och sotig utrustning från de hemvändande brandmännen. Vid hemkomsten gäller det att på ett säkert sätt rengöra – direkt, så att man vid en ny utryckning inte riskerar att behöva åka ut med sotiga saker.

– Det kräver en väldigt välsmord organisation!

Smälta projektet

Stefan Magnusson talar om hur de, efter att man utvecklat lösningen, har arbetat med att ”smälta projektet” så att resultatet tränger ned, till arbetsplatserna – på ett sätt som gör att ”brandisarna själva får göra verkstad”:

– Arbetsgivarna leder och fördelar arbetet och har huvudansvaret för arbetsmiljön, men det är fortfarande de som utför arbetet som måste genomföra förändringarna. Om detta inte fungerar, så misslyckas ett projekt obönhörligen och genast, säger han. Sverige är också ett stort land med 300 kommuner, det går inte att styra en sådan här förändring uppifrån, utan man måste lokalanpassa.

nätplatsen friskabrandmän.seIdag finns det en nätplats för projektet Friska brandmän  friskabrandmän.nu  där man kan se en film om arbetssättet, som idag kallas Skellefteåmodellen. Det finns även ett bildspel och de föredragsbilder som Stefan Magnusson använder när han är ute och håller föredrag, runt om i Sverige.

På nätplatsen finns också – en bok! Han förklarar att han har omvärderat sin inställning i början av projektet till vad brandisar orkar läsa… Istället för en skrift på nio sidor har han tillsammans med brandingenjören David Hultman, enhetschef i räddningstjänsten i Eskilstuna, skrivit en nittiosidig bok, ”Friska brandmän – Skelleftåmodellen förbättrar arbetsmiljön”. Den gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut i början av 2015 och går att hämta gratis från nätplatsen (den tryckta upplagan är slutsåld).

Boken har också blivit översatt till engelska och blivit en exportprodukt i arbetsmiljövärlden. I EU och USA kallas Skellefteåmodellen för ”The Swedish Way”. Projektet har fått ett EU-pris för bra brandmansbokarbetsmiljösatsning och Stefan Magnusson är ute även i andra EU-länder och berättar om hur de arbetar.

Partssamarbetet fortsätter – det heter ju Friska brandmän, och det finns andra risker än sotet. Stefan Magnusson tar oron för att brandmän drabbas av fertilitetsproblem som ett exempel på frågor som man vill arbeta med.

Ett mer vardagligt men nog så besvärligt hälsoproblem är – träningsskador! Ben, fötter och armar kan man förvisso bryta på utryckningar, men det är vanligare att man gör det på den träning, som är en viktig del av brandmännens arbetsdag…

Läs också reportage om projektet från 2013, då Södertörns räddningstjänst i Stockholm började arbeta med Skellefteåmodellen:  Minimerad sotkontakt minskar risk för cancer.

*Pacta är numera en del av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Text: Mats Utbult, 15 december 2015

Relaterade verktyg

Hittade inga verktyg för detta urval.

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...