Allmänna villkor

Bakgrund

Föreningen Suntarbetsliv drivs av dess medlemmar:
• Sveriges kommuner och landsting
• Arbetsgivarorganisationen Pacta
• Svenska Kommunalarbetare förbundet

vart och ett av fyra förbundsområden inom OFR –
• Allmän kommunal verksamhet
• Hälso- och sjukvård
• Läkare
• Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

samt-
• AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna organisationer

Suntarbetsliv arbetar för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa. Det gör vi genom att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. På denna websida gör Suntarbetsliv denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag.

Suntarbetsliv arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Suntarbetsliv är ansvarig för dina personliga uppgifter under den svenska Personuppgiftslagen (1998:204) och EU Direktivet 95/46/EC. Dina personuppgifter lagras i Sverige och behandlas av Suntarbetsliv och dess underleverantörer.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du uppger dina personuppgifter hos oss försäkrar du att du arbetar inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag och samtycker till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden. Vi behöver dina personliga uppgifter för följande ändamål:
• Om du vill prenumerera på nyhetsbrev (t.ex. ditt namn och e-postadress)
• För att bearbeta dina beställningar via vår onlinebutik (t.ex. ditt namn, arbetsgivare och adress)
• För att via SMS kunna avisera om leveransstatus (t.ex. ditt mobilnummer)
• För att kunna säkerställa att du arbetar inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag (t.ex. namn, arbetsgivare, organisationsnummer och organisationstyp)
• För att kunna kontakta dig för att utvärdera och förbättra våra verktyg (t.ex. telefonnummer, adress och e-postadress)
• För att kunna analysera beställningar för att förse Suntarbetslivs medlemmar med information om vilka som använder Suntarbetslivs verktyg (t.ex. roll/funktion, arbetsgivare och organisation) Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter. Vi kan inte ta bort dina data när det finns lagringskrav, såsom bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi har om dig genom att kontakta Suntarbetsliv på [email protected] Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Suntarbetsliv förmedlar aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Information som vidarebefordras till tredje part, till exempel speditörer i samband med leveranser av gods, används endast för att leverera beställda verktyg till dig.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en standard skyddar den information som skickas mellan beställare och Suntarbetsliv.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.

Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken samt för att kunna skräddarsy informationen just för dig. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar.

För mer information om cookies se www.pts.se/cookies

Personuppgiftsansvarig

Suntarbetsliv
Korgmakargränd 2
111 22 Stockholm